ASSEMBLEA 2017

L’Assemblea general ordinària del CECBLL, que tindrà lloc el dijous dia 23 de març de 2017 a les 18:30h a la nostra seu.

(C/Estelí, 10 de Sant Feliu de Llobregat)

ORDRE DEL DIA:

Sessió ordinària:

  1. Benvinguda a l’assemblea anual del CECBLL 2017
  2. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2016
  3. Aprovació dels comptes anuals de l’any 2016
  4. Aprovació del projecte d’activitats de l’any 2017
  5. Aprovació del pressupost de l’any 2017
  6. Precs i preguntes

Documentació:

MEMÒRIA 2016

BALANÇ D’EXPLOTACIÓ 2016

BALANÇ DE SITUACIÓ 2016

PRESSUPOST 2017

PROJECTE D’ACTIVITATS 2017