DESCOBRIR EL CANAL DE LA INFANTA. Itinerari 2. El Papiol – Molins de Rei

El dissabte  17 de desembre vàrem dur a terme el segon itinerari del cicle Descobrir el Canal de la Infanta, amb l’assistència de 17 persones de 7 municipis de la comarca.

Tot i arrencar a l’estació del tren al Papiol, l’itinerari real comença a la derivació de la riera de Rubí –sota una cúpula de ponts d’autopistes, carreteres i trens- on es capten els cabals continus provinents de les depuradores de Terrassa-Les Fonts i de Rubí. Es continua fins a l’aiguabarreig de la riera amb el riu Llobregat, on hi ha les restes de l’antiga resclosa Capdevila (avui derruïda), on comença el canal Capdevila o Rec Vell. El Rec Vell correspon a la concessió que al s.XII es va fer per a portar l’aigua per alimentar els molins del Rei i que al s.XVII es va ampliar amb la concessió per al molí paperer Capdevila al terme d’El Papiol.

Passada la caseta de comportes del canal Capdevila, el canal rep  les derivacions de l’Anoia i de la riera de Rubí (ja ho tenim tot junt!) i segueix pel mig d’uns magnífics camps d’hortalisses i fruiters on encara s’hi poden trobar un parell de sínies abandonades -però prou complertes per a ser recuperades com a patrimoni- i un antic molí en procés de restauració (bravo!!). Com que aquest canal no estava dissenyat per al reg no es podia regar per gravetat i calia pujar l’aigua fins als camps amb algun sistema, les sínies, que també donen nom al carrer per on el canal Capdevila entra a Molins de Rei.

Abans, però, ens hem trobat amb l’antic molí paperer Capdevila, avui totalment abandonat, al qual servia el canal. Un cop ja dins de Molins de Rei el canal continua soterrat per una nova canalització que circumval·la tota la trama urbana (by-pass), tot i que es manté l’antic canal (Rec Vell) també soterrat, actualment per a serveis de clavegueram, fins a la fàbrica Ferrer i Mora (actual biblioteca El Molí) i fins a la Casa de Comportes del Canal de la Infanta, on acabem el recorregut.

Com diu en Morata, avui tampoc hem resseguit el Canal de la Infanta; però ja hi hem arribat!!

Per a tots els que vulgueu resseguir aquest itinerari i tot el cicle complert, el podeu trobar  detalladament descrit  al llibre Descobrir el Canal de la Infanta. Set itineraris per la seva xarxa, de diverses autories i coordinat per en Javier Morata, que podeu adquirir al web del CECBLL