4rt ITINERARI – NOUS RECURSOS RIU AMUNT

El dissabte 26 de gener es va fer la visita a l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable) d’Abrera. Aquesta visita la varem organitzar com a culminació del quart itinerari de la guia El Baix Llobregat, font de l’àrea metropolitana que, amb el nom de “NOUS RECURSOS RIU AMUNT” vam fer el dissabte 10 de novembre de 2018 recorrent el camí de ribera del marge esquerre del riu Llobregat entre Martorell i Abrera.  Aquell dia no vam poder visitar l’ETAP per raons tècniques i vam assolir el comprimís amb les persones assistents d’organitzar la visita quan fos possible.

La visita va consistir en un recorregut per la planta seguint el mateix circuit que fa l’aigua començant a l’assut que reté l’aigua que baixa pel riu Llobregat i permet la derivació de 3m3 del seu cabal per ser potabilitzats. Un bombament inicial permet pujar l’aigua de la cota 55 metres on es troba la captació fins a la cota 80 on es troben les instal·lacions de tractament que la sotmeten a un seguit de processos: una decantació seguida d’una filtració per filtres de sorra i una altra filtració per filtres de carbó actiu, per ser finalment tractada a una moderna planta d’electrodiàlisi reversible per treure-li les sals dissoltes i deixar-la en condicions organolèptiques òptimes.

La visita a la potabilitzadora d’Abrera ens va permetre conèixer part de la gestió del cicle urbà de l’aigua, concretament abans d’arribar a l’aixeta dels consumidors, des de la captació de l’aigua del riu Llobregat, recorrent les diferents etapes del tractament, fins a la sortida cap als punts de distribució.

La instal·lació compta amb les tecnologies més avançades, les quals garanteixen la millor qualitat de l’aigua de l’aixeta, tant sanitariament com organolèpticament per als més de 110 municipis i 4 milions de persones abastides per la xarxa d’Aigües Ter Llobregat.