ARTICLE DEL MES PER ANNA HERNÁNDEZ

DONA I TECNOLOGIA

Vivim en un món tecnològic en evolució contínua. Les dones representen el 50 % de la població, però són una gran minoria quan parlem de tecnologia.

En una societat cada cop més tecnificada on les previsions de demanda laboral  ja ara i pels anys vinents serà clarament esbiaixada cap el camp de la tecnologia, és preocupant la poca presència femenina. Les dones som un actiu necessari i imprescindible també en el sector industrial i l’emprenedoria.

És imprescindible perquè és determinant que les noies i les dones s’incorporin al sector de les noves tecnologies (STEM ,TIC,…) ja que marcaran el futur. Les diferents accions que s´estan duent a terme per animar a més noies i dones a estudiar en àmbits tecnològics, no estan funcionant del tot.

És necessari  que aquestes  accions vagin dirigides a tota la societat en el seu conjunt ja que necessitem de la seva corresponsabilització per assolir un canvi cultural i social i per arribar a la plena igualtat. Aquest canvi no pot ser impulsat exclusivament per les dones, ja que cal entendre que pensar en tecnologia és pensar diferent.

L’origen de la bretxa digital es produeix ja en els primers anys d´escolarització i per això és vital assegurar-nos que arribem als  centres educatius, fent un treball conjunt amb el professorat i orientadors i orientadores.

La societat ha de tenir molt clar que les dones no poden quedar-se fora d’alguns camps del coneixement i sinó es comença ben aviat a incorporar coneixements de robòtica, programació, computació… en la formació reglada, serà tard per a moltes dones i limitarem les seves expectatives i el seu futur  professional.

Existeixen moltes teories (a banda de la pròpia vocació personal) per explicar la desafecció de les noies pels estudis de l´àmbit científic-tecnològic.

Quines causes poden dificultar o desincentivar la carrera professional de les dones en el sector tecnològic ??

  • Las ciències són més abstractes i és difícil entendre la seva aplicació concreta, és a dir, el desconeixement de la seva aplicació real.
  • Existeix una creença generalitzada que s’ha de ser molt brillant per les ciències.
  • La manca de models i referents de dones en aquestes professions; i les poques que hi ha, no son visibles.
  • Els estereotips es basen en subjectivitats i creences i son inherents a una societat i a unes costums.
  • Els estereotips són tan forts que acaben distorsionant les expectatives, els desitjos i les aspiracions de les dones.
  • Els estereotips estan tan arrelats que, en aquest moment, sinó es combaten de manera determinant, no s’aconseguiran eliminar.

Totes aquestes qüestions (que no són poques), són determinants en l´elecció dels estudis a realitzar i moltes noies estan altament influenciades pels estereotips socials i pels  rols de gènere. Cal molta pedagogia perquè les joves no s’autolimitin a l’hora d’estudiar carreres tecnològiques i científiques per poder tenir accés a treballs d’àmbit tecnològics on -cal  no oblidar-  també es produeix la doble bretxa (de gènere i salarial) que pateixen les dones quan finalment entren al món del treball.

Vull acabar dient que sobren estereotips i manquen referents i que les dones no hem de ser només consumidores de tecnologia, sinó creadores de tecnologia. Per això ens cal trencar els estereotips i liderar la revolució tecnològica.

Anna Hernández Bonancia
Cap de l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona