ARTICLE DEL MES PER GERARD SEGÚ

El Pla Director de l’Entorn de la Colònia Güell

La Colònia Güell és un dels tresors de la nostra comarca. Ho és pel seu patrimoni i per la seva història, però a tot això també s’hi suma el seu entorn privilegiat.

Al paisatge natural que envolta la Colònia, emmarcat per dues rieres –la de Ca n’Isbert i la de Can Solé– el Parc Agrari i la falda de les muntanyes de Montbaig i Montpedrós, li ronden, des de fa molts anys, projectes de desenvolupament: en el seu moment es preveia que acollís un complex universitari, que finalment no va reexir, deixant pas a planejaments urbanístics on s’hi han previst equipaments, zones residencials i parcs i zones verdes… Això s’ha anat concretant fins ara en el Pla Parcial de l’Entorn de la Colònia Güell, l’ARE de la Riera de Can Solé, el Pla Especial del Recinte Industrial de la Colònia Güell i el Pla especial d’accessos al parc metropolità i àrea esportiva Colònia Güell (a l’entorn de la Torre Salbana).

Les perspectives generaven molts dubtes i contradiccions, per l’important impacte sobre la Colònia Güell, el seu entorn i el conjunt de Santa Coloma de Cervelló. Més encara, la realitat del desenvolupament urbanístic d’algunes de les zones que envolten la Colònia s’ha demostrat empantanegada, de forma especial en els casos del Recinte Industrial i de la Torre Salbana, elements patrimonials molt rellevants, que es troben en una situació de deteriorament preocupant i embolic urbanístic.

Amb l’objectiu de replantejar tot aquest àmbit, millorar les previsions vigents fins al moment i intentar facilitar un encaix equilibrat entre la conservació paisatgística i ambiental de l’entorn de la Colònia, els potencials desenvolupaments urbanístics, la ordenació del territori, la recuperació de l’important patrimoni en risc i les necessitats dels municipis, a finals de l’any 2018 la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, van acordat l’inici d’un Pla Director Urbanístic en aquest àmbit.

Aquest PDU és una aliança potent de les 3 administracions implicades (la Generalitat a través de l’INCASÒL que, alhora, és propietari d’un percentatge molt alt de les finques afectades), que conformen el Consorci Urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell, que serà l’encarregat del seu desenvolupament amb l’objectiu de repensar el model urbà en tots els sentits, aquesta vegada amb una visió més àmplia de conjunt i tenint molt en compte la seva integració en aquest territori singular.

Sense dubte, aquest és un gran repte per a Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi, però també per a la comarca i per al país. Un projecte gran com aquest, en un àmbit metropolità, que relliga una ciutat gran amb un poble petit, en un espai natural de gran riquesa, i a tocar d’un patrimoni com és la Colònia Güell, mereix una atenció molt especial.

També és una bona oportunitat per millorar el que fins ara estava previst, per resoldre problemes urbanístics importants que estan generant grans dificultats de gestió i per plantejar un model d’urbanisme, de gestió del territori i de construcció actualitzat, innovador i referent per la seva integració al paisatge, l’equilibri entre un patrimoni històric i nous desenvolupaments i per ser un model urbà sostenible.

D’inici, el Consorci ha plantejat en el seu pla de treball començar el procés per una reflexió prèvia sobre el model a proposar, abans de la redacció dels documents del PDU. Aquest procés permetrà marcar línies mestres que guiïn el Pla, definides a través de participació i debat amb agents del territori, i amb una visió holística, seguint les propostes innovadores de la recent Agenda Urbana de Catalunya per a un desenvolupament sostenible, que desplega en aquest àmbit l’Agenda 2030.

En definitiva, al Baix Llobregat iniciem un repte important en un àmbit singular, que requerirà de molta bona feina, responsable i ambiciosa, per tal de convertir en oportunitat el PDU de l’Entorn de la Colònia Güell, com a referent de gestió del territori, amb un balanç positiu que integri la resposta a les necessitats socials, el manteniment i recuperació del patrimoni, el respecte pels espais naturals i els corredors ecològics i la sostenibilitat.

Gerard Segú
Primer tinent d’alcaldia
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

 

Fotografia extreta de la web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló