ARTICLE DEL MES PER MARTA SELVA i ANNA SOLÀ

50 anys de Drac Màgic. Cooperativa promotora de mitjans audiovisuals (1971-2021)

Fa cinquanta anys, a finals del franquisme, quan a la societat catalana emergien les primeres mostres de recuperació cultural del país, apareix Drac Màgic, una iniciativa que el 1971 s’organitzà jurídicament com a cooperativa. El seu objectiu inicial era normalitzar la llengua catalana en l’àmbit del cinema infantil. I així va començar la seva activitat, doblant al català, conjuntament amb Cavall Fort, Drac Màgic i Rialles,  La Ventafocs, el 1977. Aquest va ser el primer film infantil doblat al català de la història. Després d’aquesta pel·lícula, i en diferents etapes –amb les dues entitats esmentades i posteriorment de forma independent- el catàleg de films ha crescut fins als més de vuitanta i han format part de les programacions de tots els circuits d’exhibició comercial i cultural de Catalunya, així com de les seves televisions. Així, els nens i nenes de diferents generacions han crescut amb els referents d’unes pel·lícules en què no només es parlava amb la seva llengua sinó que també eren una mostra del millor cinema infantil internacional, divers i enriquidor pel que fa als seus continguts ètics i estètics. Actualment, el catàleg segueix creixent i la distribució d’aquests films ha generat també un conjunt de formats innovadors en l’àmbit de l’exhibició, com els programes Dia de festa i Kinosaure.

Al costat d’aquesta activitat, Drac Màgic va desenvolupar una proposta pedagògica adreçada a la comunitat educativa per introduir el coneixement del cinema i del llenguatge audiovisual als centres educatius. Als seus programes, adreçats a tots els nivells educatius,  el cinema es considera com un centre d’interès on conflueixen aprenentatges i coneixements relacionats amb diferent matèries, i també com una eina interdisciplinària, la qual cosa implica posar en relació les obres cinematogràfiques amb les matèries en què s’estructuren els sabers.

Les propostes pedagògiques de Drac Màgic, que van ser pioneres en el seu moment i que en el seu moment de màxima expansió van arribar a 100.000 alumnes de tot Catalunya, segueixen actives en forma de tallers, sessions cinematogràfiques, pràctiques creatives, projectes de centre, cursos de formació del professorat i activitats d’aprenentatge i servei, des del programa Construir Mirades.

El 1993 Drac Màgic va crear també la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, una convocatòria anual destinada a fer visibles les aportacions de les cineastes al patrimoni cinematogràfic, tant en la seva dimensió històrica com pel que fa la creació contemporània. A partir d’aquesta mostra es crea també el programa Conegudes (també) a casa, destinat a la divulgació de l’obra de les cineastes catalanes a diferents ciutats del país i el projecte Arxipèlag, iniciativa que proposa construir vincles genealògics a partir de la creació cinematogràfica de les dones.

L’any 2000 Drac Màgic participa en la creació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, projecte pioner a Catalunya sorgit per iniciativa de cinc consells de dones del Baix Llobregat, Cornellà, Sant Boi, Esplugues, Sant Feliu i Sant Joan Despí, amb l’objectiu de treballar en l’àmbit de la sensibilització i a partir del món local per generar i ampliar el debat crític en relació al sexisme i l’androcentrisme en els mitjans de comunicació. L’activitat d’aquest observatori, que segueix sent un model de col·laboració interinstitucional, s’ha desplegat en la creació de programes de de formació, elaboració d’eines d’anàlisi, recull de dades, producció de textos i de documents audiovisuals, materials didàctics, exposicions, seminaris i conferències, tallers i activitats creatives i participatives adreçades a diferents grups de població, associacions de dones i joves, en especial, en què Drac Màgic, al costat del compromís dels governs municipals i dels seus equips tècnics, ha aportat la seva expertesa i la seva experiència específica per fer créixer i consolidar una pràctica de crítica i anàlisi dels mitjans, però també de valoració i promoció de models alternatius que segueix enriquint la dinàmica social i cultural del país. L’Observatori compta en aquests moments amb la participació de 30 ajuntaments de Catalunya.

Marta Selva i Anna Solà
Assessores de Drac Màgic