L’ARTICLE DEL MES PER JESÚS BLANCO

ACTIVAR EL DESPLEGAMENT DEL PLA DIRECTOR DE LES MUNTANYES DEL BAIX COM A GARANTIA DE FUTUR DE LA NOSTRA COMARCA

Les Muntanyes del Baix representen un espai natural privilegiat, que dóna coherència a la comarca del Baix Llobregat. El seu àmbit territorial engloba els espais no urbanitzables de muntanya entre el delta del Llobregat, el riu Anoia i el parc del Garraf. Juntament amb el Parc del Collserola representen els dos grans pulmons de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Aquesta joia, que té una gran riquesa natural i patrimonial, requereix una gestió i preservació, a través d’alguna figura de protecció.

Amb aquesta finalitat, l’any 2004 quan l’ajuntament de Begues i Sant Climent van iniciar el projecte de les Muntanyes del Baix, i al 2006 va agafant forma quan onze ajuntaments i el Consell Comarcal signen un primer conveni marc de col·laboració en la protecció, millora i gestió integral de les zones agrícoles i forestals del Baix i posteriorment s’hi adhereixen quatre ajuntaments més.

En el marc d’aquest primer conveni, al 2011 es va redactar i aprovar el Pla Director de les Muntanyes del Baix, amb 58 mesures en diferents àmbits (agroforestals, del planejament i ordenació del territori, del patrimoni cultural i paisatgístic, de les infraestructures, dels equipaments i ús públic, etc.), com a pla estratègic per definir i prioritzar les actuacions a impulsar des de les competències dels ajuntaments i el Consell Comarcal.

A causa de la crisi econòmica, no es va desplegar aquest Pla Director i és a finals de 2017 quan es planteja, de manera conjunta amb tots els ajuntaments, reprendre el projecte. Es crea una oficina tècnica al Consell Comarcal i s’activa una comissió tècnica amb la participació de personal tècnic dels ajuntaments implicats.

Al juny de 2018 *setze ajuntaments i el Consell Comarcal vam aprovar un nou conveni, actualitzant els compromisos, amb l’objectiu d’aconseguir que el territori de muntanya no urbanitzable d’aquests municipis, no inclòs en cap parc i que forma un espai continu, tingui un futur com a espai natural, preservant tots els seus valors, i com espai actiu amb el desenvolupament de les seves potencialitats econòmiques i agroforestals i de lleure.

Entre aquests compromisos cal destacar:

 • Promoure la preservació i millora dels valors naturals, ambientals i econòmics del medi agroforestal.
 • Desenvolupar les activitats agrícoles, forestals i de lleure.
 • Establir i fomentar mecanismes de col·laboració i suport  amb els agents privats del territori.
 • Cercar la col·laboració d’altres administracions públiques, institucions científiques i altres entitats.
 • Difondre entre la població els valors i les funcions d’aquest territori, així com el respecte al patrimoni natural, les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen, i a les infraestructures de lleure i els seus usuaris.

Per desenvolupar aquests objectius hi ha el compromís de finançament de les actuacions i es crea una comissió de seguiment.

Tot i que el nou conveni s’ha signat recentment, portem un any des de que es va reiniciar el projecte, treballant per desplegar actuacions que contempla el Pla Director. Entre les més rellevants:

 • Elaboració d’una ordenança municipal tipus comuna sobre l’ús públic i preservació dels valors patrimonials de les Muntanyes del Baix.
 • Foment de les calderes de biomassa municipals  abastides amb estella dels boscos de les Muntanyes del Baix d’acord amb una estratègia conjunta supramunicipal.
 • S’han presentat projectes i estan aprovades subvencions de l’AMB als ajuntaments per implantar calderes i crear infraestructures per al tractament de la biomassa (secadors, estellatge i dipòsits).
 • Col·laboració amb l’Àrea Metropolitana per a la elaboració d’un estudi de les potencialitats de biomassa extraïble de la zona.
 • Foment de la silvopastura a partir de ramats d’ovelles, cabres i rucs per al manteniment de franges de protecció contra incendis i la gestió silvícola de boscos municipals. També estan aprovades subvencions per la instal·lació de nous corrals. En un futur seria desitjable avançar cap actuacions de l’economia circular , pastura, llet, carn, etc.
 • Senyalització comuna de camins públics i itineraris locals i supramunicipals.
 • Formulació de convenis de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona que ajudin al desplegament del projecte:  Estudi d’un sistema de tallafocs estratègic supramunicipal en l’àmbit, suport de representació cartogràfica, foment en plans de gestió forestal (ajuntaments – propietaris). Suport al finançament de calderes de biomassa en instal·lacions municipals etc.
 • Estudi d’aprofitaments silvícoles potencials. Estudi de la disponibilitat de la biomassa i potencial de consum en instal·lacions municipals. Estudi de la població de fauna salvatge i proposta de mesures per la gestió. Millora d’infraestructures: camins i torrents. Suport als treballs de recuperació de terrenys de cultiu en sectors estratègics. Suport als ajuntaments en el seguiment i aplicació de la disciplina urbanística etc.

Les mesures que s’han prioritzat en aquest  moments son la gestió de la biomassa  i  silvopastura, donat l’abandó dels boscos i el risc d’incendi en tot l’àmbit, tenint en compte el precedent d’incendis que hem patit els últims anys a les poblacions de Vallirana, la Palma, Cervelló i Torrelles i que han posat  en risc el futur de la nostra  comarca. Cal donar resposta als incendis, desenvolupar una xarxa de camins forestals i assegurar una protecció efectiva de les àrees de conreu, les rieres i les explotacions i la riquesa paisatgística de l’entorn.

Perquè ens  estimem aquest espai natural, per continuar trobant cabirols a Torrelles, perquè ens pugui visitar el Linx  Litio com ho ha fet recentment a Santa Coloma de Cervelló i per el futur de la nostra comarca, cal continuar treballant per el total desplegament del Plá Director de les Muntanyes del Baix.

* Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç del Horts, Torrelles de Llobregat, Pallejà, La Palma de Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Martorell, i Castellví de Rosanes.

Jesús Blanco
Conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal del Baix Llobregat