Quotes

QUOTES GENERALS

Persones físiques: 57 €/any
Persones jurídiques: 72 €/any

QUOTES ESPECIALS

Persones físiques que ho sol·licitin 37 €/any

DONACIONS I APORTACIONS DE MECENATGE

A concretar amb la persona física o jurídica.

En tots els casos el cobrament es realitzarà en dos terminis al 50%; el primer termini el mes de gener i el segon el mes de juliol.