Mapeig i reflexió sobre la dinàmica comunitària Sant Feliu de Llobregat

El CECBLL assisteix a la sessió de mapeig i reflexió sobre projectes comunitaris i béns comunals, promoguda per l’Ajuntament Sant Feliu de Llobregat, el projecte Pobles que cuiden i el projecte Comunalitat urbana de Sant Feliu.

La trobada va tenir lloc el 27 de febrer a les dependències de Co-innova, on hi vam assistir una trentena de persones que representàvem diferents entitats, associacions i col·lectius de diversos àmbits de Sant Feliu. La trobada va servir per identificar oportunitats, dificultats, necessitats i agents que poden ajudar a enfortir una xarxa de projectes comunitaris i per començar a construir el mapeig dels mateixos.