En els Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat no s’admeten les autocandidatures, és a dir, es busca un espai on tercers puguin reconeixer la feina feta de persones, associacions, institucions o empreses que considerin destacables en algun dels àmbits premiats (experiències culturals, experiències ecològiques, experiències socials, experiències econòmiques).

Les candidatures es poden presentar entre el 4 d’abril i el 2 d’octubre de 2022 i s’ha de fer enviant aquest formulari a premiscecbll@llobregat.info juntament amb els materials necessaris per la condidatura. En cas de que els materials siguin físics, es poden lliurar al c/Estelí, 10 de Sant Feliu de Llobregat (es podrà recollir la documentació aportada en suport físic del 9 i el 31 de gener de 2023).

Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt per la Junta del CECBLL.