DECLARACIÓ DEL CECBLL A FAVOR DEL SOTERRAMENT

El Centre d’Estudis considera que és compatible l’inici immediat de les obres de soterrament de les vies amb les diverses alternatives de preservació del patrimoni i de projecte de futur de la ciutat.

En la darrera sessió de la Junta directiva del 15 de juliol de 2020, el CECBLL va aprovar aquesta DECLARACIÓ A FAVOR DEL SOTERRAMENT DE LES VIES DEL TREN DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Destaquem les principals conclusions de la declaració:

1.- Manifestem el nostre suport a la realització del projecte de soterrament de les vies reivindicat durant més de 40 anys. Mostrem la nostra solidaritat amb les famílies de les víctimes dels molts accidents mortals en aquest indret. Recentment, el dia 26 de maig, moria atropellada la que a hores d’ara és la darrera víctima del pas a nivell de Sant Feliu una dona de Molins de Rei.
2.- Valorem que l’execució del propi projecte serà generador d’ocupació, d’activitat econòmica i social i permetrà iniciar un projecte transformador de la capitat del Baix Llobregat. I amb més raó atesa la crisi econòmica provocada per la situació de pandèmia.
3.- Com a aspectes a destacar assenyalem les següents qüestions :
– Recolzem les iniciatives ciutadanes i de l’Ajuntament de Sant Feliu en matèria de participació ciutadana per encarar el nou projecte de transformació urbana de la ciutat i de millora de la mobilitat ferroviària en tot el territori travessat per l’R4 pel que fa a la freqüència i a la connectivitat.
– Reivindiquem un projecte per a la cohesió territorial de la ciutat que faciliti l’assumpció dels reptes de sostenibilitat del segle XXI
– Reclamem que en la construcció d’equipaments s’incorpori la recuperació de la memòria històrica i democràtica del ferrocarril com element de progrés, així com les “històries de vida i treball” a l’entorn de l’estació i de la lluita ciutadana pel soterrament.
– Demanem que es documenti acuradament el valor patrimonial de l’edifici, les seves transformacions i l’estat actual de l’estació que facin possible posteriors decisions respecte la viabilitat de la seva reconstrucció i possibles alternatives.

La Junta va debatre en profunditat aquesta qüestió després d’haver escoltat una informació tècnica precisa feta per l’arquitecte i l’enginyer municipals, ja que des de la presidència havíem sol·licitat la seva presència per conèixer amb detall totes les qüestions relacionades amb l’obra pública, l’urbanisme i el patrimoni.