EDITORIAL (Febrer de 2016): Participar per transformar

Diuen que el nivell de participació d’una comunitat determina la seva qualitat democràtica. Cada vegada més la participació es fa un element imprescindible per generar complicitats i corresponsabilitat i per fer avançar els processos col·lectius.

La participació és l’activitat adreçada a influir directa o indirectament en l’esdevenir de la comunitat. Facilita canals per expressar opinions personals i col·lectives relacionades amb la realitat que ens envolta i és una oportunitat per donar a conèixer les posicions de la ciutadania sobre els temes que l’afecten. També suposa un canvi important en la manera d’entendre la relació entre la ciutadania i l’administració i facilita un major activisme i una major influència en la presa de decisions. I és també un element de connexió entre els molts perfils que formen la població.

Per això la participació ciutadana es basa en la creació d’espais de trobada i de debat que afavoreixen que la ciutadania, les entitats i els agents socials i econòmics es trobin, es coneguin, debatin i facin propostes.

El CECBLL promou la participació com a element central de la seva activitat. En són exemples, entre d’altres, les Recerques Col·lectives, els Premis de Reconeixement Cultural, els diàlegs i les diverses activitats que es desenvolupen cada any.

Ara, quan estem impulsant el congrés El Baix Llobregat a Debat, diem que estem en un moment de cruïlla històrica. És l’ocasió per innovar i impulsar processos participatius que ens ajudin a avançar. Es tracta d’obrir noves vies per a la participació de la ciutadania que facin possible l’anàlisi, el debat i la proposta.

Per això El Baix Llobregat a Debat té una estructura peculiar, dilatada en el temps –de desembre de 2015 a juliol de 2016- i formada per diferents activitats –espais de participació– que s’articulen al voltant de tres àmbits de reflexió i d’actuació: 1. Identitat, cultura i coneixement; 2. Compromís, cohesió social i dinamització econòmica; i 3. Entorn i gestió del territori. A més, s’han dissenyat fórmules per facilitar la intervenció de tots els perfils de la població i s’impulsa un Fòrum Municipalista per tenir la veu de les persones que gestionen el territori.

Tota l’activitat del congrés vol ser un instrument per tal que les persones, les entitats i els col·lectius puguin exposar les seves opinions, els seus arguments i les seves pràctiques. La presència d’un relator o relatora dels debats (una per a cada àmbit) garanteix que les aportacions i conclusions seran recollides i portades a un debat final en el que caldrà prioritzar i consensuar.

Tenim la voluntat de realitzar activitats en els 30 municipis de la comarca. Aquest procediment pot semblar més complex i fragmentat, però comporta una major horitzontalitat i a la vegada aterra a les localitats, portant el debat congressual arreu i reconeixent la comarca com un territori divers i plural, amb subjectes polítics i socials heterogenis, i articulant espais de participació per a tothom.

Aquest congrés vol sacsejat i activar les capacitats de la comarca. L’impuls el dóna la societat civil i el seu perfil participatiu és un exercici d’innovació social i de compromís territorial que diu molt a favor de la societat baixllobregatina.

La participació per tant és element central; el que ens ajudarà a transformar allò que no funciona i a millorar el que estem fent. I voldríem a més que d’aquesta participació se’n derivi també la necessària corresponsabilitat.

Al llarg del procés que proposa el congrés s’aniran perfilant els reptes de futur com a resultat de les reflexions i dels debats dels diferents àmbits. Orientar el futur és una tasca que forçosament s’ha de fer en comú. I cal fer propostes per a una nova governança del Baix Llobregat que integri la intel·ligència col·lectiva i fitxi un horitzó de possibles mesures de referència a assolir que permetin mirar el futur amb optimisme i de manera participativa i consensuada a partir de les veus dels diferents sabers, els diferents sectors, els diferents interessos o experiències. El que proposa el Baix Llobregat a Debat és un procés participatiu amb un plus afegit: ser una plataforma d’acumulació de coneixement i de vinculació amb l’entorn que ens és propi.