Dones Sàvies de Sant Cosme

Nom de l’entitat: Dones sàvies de Sant Cosme
Adreça: Carrer Riu Llobregat, 94. 08820 El Prat de Llobregat
Telèfon: 93 379 00 50  ext 5894
Horari d’atenció (si n’hi ha): Trobades setmanals dimarts al matí al Casal Cívic i Comunitari El Prat de Llobregat-Delta
Correu electrònic: omisc@elprat.cat / info@gatsbaix.org
Pàgina web: https://www.lesdonessaviesdesantcosme.org/
Facebook: https://www.facebook.com/people/Les-Dones-S%C3%A0vies-de-Sant-Cosme/100064440292546/
Links interès https://www.elprat.cat/persones/pla-estrategic-de-sant-cosme/dones-savies-de-sant-cosme

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBx7s3lfbVc

 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20211120/dones-savies-sant-cosme-el-prat-gats-12861389

 

http://hemeroteca.marfanta.com/noticia/les_dones_savies_de_Sant_Cosme_i_el_projecte_Implica%E2%80%99t_guanyen_el_Federico_Mayor_Zaragoza/4460

Any de Fundació: 2009

 

A Sant Cosme hi ha un conjunt de dispositius que intervenen i que fins ara han servit per donar suport o promoure accions comunitàries, sobretot des de l’àmbit de la promoció social, la convivència i la cultura. L’acció social comunitària present al barri ha ajudat a reforçar i apoderar el paper de les entitats i ciutadania no associada identificant oportunitats de nous referents positius ja presents al barri. S’ha treballat per enfortir xarxes de suport veïnals així com per apropar als dispositius comunitaris les persones més aïllades o segregades generant dinàmiques en el territori que afavoreixen el benestar i la convivència.

Des de la restauració de la democràcia, Sant Cosme ha comptat amb diferents equips i projectes comunitaris presents al barri. L’any 1995 s’elabora el primer Pla Integral d’Actuació de Sant Cosme amb una sèrie d’objectius i projectes que pretenen desenvolupar una acció social interdisciplinària, integral, amb perspectiva comunitària i realment efectiva. Des d’aquell moment el barri ha comptat amb diferents plans municipals que han anat desenvolupant projectes i serveis vinculats a col·lectius estratègics per al barri oferint suport a les famílies, infants, recursos específics per atendre la diversitat, la prevenció i poder donar resposta adequada a les diferents situacions de vulnerabilitat.

La mirada cap a l’acció comunitària i la participació és especialment important en barris amb indicadors de vulnerabilitat social com Sant Cosme. La resiliència del barri davant de la complexitat social té molt a veure amb la fortalesa del teixit social, la capacitat organitzativa, els lideratges comunitaris i la democratització de les relacions de poder dins la comunitat.

Potenciar vincles relacionals entre el veïnat, el teixit comunitari i associatiu així com implicar el conjunt de veïnes i veïns en la participació, coproducció i acció comunitària ha sigut sempre una línia estratègica i és una prioritat definida i un repte alhora d’aconseguir els objectius marcats en el Pla Estratègic de Sant Cosme 2020-2030.

 

En aquest sentit, Sant Cosme té impregnats els valors de solidaritat veïnal i implicació comunitària quan es tracta del bé comú, que ostenten les primeres veïnes i veïns que hi van arribar. Un sentiment de pertinença i d’identitat forts a bona part de la comunitat, que se sent orgullosa d’haver participat activament de la seva millora.

 

Una mica d’història:

 

Per entendre d’on venim, el barri de Sant Cosme i Sant Damià és un barri obrer que es va començar a construir a partir de la dècada dels anys 60 amb l’arribada de població que vivia en diferents barriades barraquistes de Montjuïc i Somorrostro d’origen principalment andalús, castellà, manxec, extremeny i català.

Va ser llavors quan La Obra Sindical del Hogar, entitat estatal de règim franquista, va construir de manera massiva a la zona sud del Prat de Llobregat per allotjar aquesta població. Tot i la negativa de l’Ajuntament, es van construir entre els anys 1965 i 1968 dues mil tres-centes una vivendes, situades en terreny agrícola i de mala qualitat.

El veïnat del barri d’aquell moment no comptava amb serveis mínims de proximitat: no hi havia centre de salut, ni escola ni comerços. Es per això que s’inicia una acció veïnal que reclama un barri nou. El 1972 es crea l’Associació de Veïns de Sant Cosme i Sant Damià i de manera organitzada comencen a reclamar la millora del barri.

Aquesta lluita dona els seus fruits i finalment el Ministeri de Vivenda i la Generalitat de Catalunya comencen a treballar en un pla de remodelació urbanística integral del barri que inclou habitatges i equipaments nous.

Als anys 80, Sant Cosme es converteix en un barri amb alt consum de drogues amb les conseqüències negatives que tot això comportava. Però veïnes i veïns tornen a mostrar la seva resiliència comunitària vers les dificultats i s’uneixen per lluitar contra conductes que degradaven el barri.

A dia d’avui, Sant Cosme és un barri divers on conviuen diferents cultures. A nivell d’infraestructura es poden distingir les diferents fases de construcció. Alhora es compta amb una guarderia i tres centres educatius. També un Casal Cívic i Comunitari que, a més a més de la seva activitat habitual com a casal, inclou la Secció d’Actuació Integral de Sant Cosme amb un equip d’atenció social, un programa de Treball als barris, un servei de convivència i veïnatge i un equip sociocomunitari que realitza diferents activitats dirigides al veïnat de tota la ciutat. S’han instal·lat al barri serveis com el Centre Esportiu Municipal Julio Méndez, Policia Local, Mossos d’Esquadra, Bombers i Jutjats així com un Centre d’Atenció Primària. Sant Cosme també es seu del Servei integral per a conductes additives, servei Pre-laboral, serveis educatius, entre altres i compta amb un Pla Educatiu d’Entorn específic.

Gràcies a l’esforç i la lluita veïnal, a la força del teixit associatiu i al treball de les diferents administracions, Sant Cosme és avui en dia un barri orgullós i digne que continua lluitant per la seva millora i desestigmatitació vers la resta de la ciutat amb una agenda comunitària activa i projectes entorn els àmbits de la convivència i la cultura.

 

El Consell de Dones Sàvies

El projecte de participació “El Consell de les Dones Sàvies” s’inicia al 2009 amb una convocatòria pública per part de la regidora i el Pla d’Actuació de Sant Cosme, on es convida a totes les dones del barri de més de 60 anys a fer una reflexió conjunta sobre Sant Cosme. Al juny d’aquell mateix any, s’inicien diferents reunions de treball on totes elles exposen de manera respectuosa la seva visió de barri, les fortaleses i les coses a millorar que detecten. El primer dia s’apunten divuit persones. I, tot i que el nombre de participants va variant, actualment son 16 les dones que continuen amb participació activa.

 

La proposta comença per comprendre que les dones grans, amb una llarga experiència de vida i que han format gran part del seu projecte vital al territori,  poden aportar molt a la col·lectivitat. L’objectiu principal és que puguin expressar les seves idees en un entorn de diàleg i escoltant a les seves companyes.

 

Amb les diferents mirades recollides es va obrir un procés de debat que donaria inici a emprendre les propostes que, entre totes, s’havien votat de manera unànime per treballar de manera activa i comunitària en les dinàmiques de Sant Cosme. Aquestes propostes es van reflectir en el llibre “Dones Sàvies de Sant Cosme – Diàlegs per la convivència” un recull de les seves aportacions amb les seves pròpies paraules.

Després d’aquestes trobades, les Dones Sàvies de Sant Cosme, que ja destacaven per la seva participació en altres actes populars de la ciutat i per la seva implicació en la millora del barri, es van anar consolidant com a grup. A partir d’aquell moment van començar a formar part dels actes de l’agenda comunitària del barri, col·laborant amb altres entitats i generant les seves pròpies iniciatives sempre amb mirada comunitària dirigida a tota la ciutadania.

Les Dones Sàvies aporten el seu coneixement i experiència amb la visió de construir plegades una societat més justa i igualitària. Participen a les activitats del barri i la ciutat, aportant-hi les seves llargues i àmplies experiències vitals.

Han fet diversos intercanvis amb d’altres grups similars o han participat explicant la seva experiència sempre que se’ls hi ha proposat. L’any 2016 van guanyar  el primer premi de la categoria Social – Cultural, del IX Premi Federico Mayor Zaragoza.

 

Actualment, el grup continua consolidant-se i obrint-se a altres dones. Són un referent per a la ciutat i per a molts projectes als quals estan vinculades, com ara De Sant Cosme al Cel i Primera Piedra, dos projectes possibles gràcies a l’entitat GATS.

Participen dels actes de l’agenda comunitària amb iniciatives que van des de la creació d’una obra de teatre que representen als centres educatius del barri, tallers de manualitats o conta-contes dirigits a infants, participació en els actes de l’agenda feminista, carnaval o la participació activa en la Taula Comunitària on proposen diferents iniciatives.

A  més a més, és un grup de referencia de tota la ciutat: les Dones Sàvies de Sant Cosme aporten valor a les iniciatives que,  des de diferents espais, sorgeixen per millorar la convivència i la imatge del barri de Sant Cosme i del Prat de Llobregat per tal de fer, del seu entorn, un lloc més segur i confortable.