EDITORIAL (SETEMBRE 2017): Convivència, diàleg, democràcia

Com sabeu, les activitats del CECBLL  estan centrades en l’impuls de l’estudi i la recerca en l’àmbit cultural i social i en la  seva divulgació, així com la defensa del territori,  la identitat i la història del Baix Llobregat. Els valors democràtics que manté el Centre fan que un dels seus projectes sigui la recopilació de la nostra memòria democràtica i la seva permanent actualització i difusió.

Mantenim una actitud activa de participació social i d’interacció tant amb les institucions com amb el conjunt d’entitats culturals, sindicals, socials, polítiques i econòmiques de la comarca.

El nostre compromís ha estat nodrir de coneixement, perquè les institucions i tota mena d’organitzacions puguin desenvolupar la seva acció sobre bases sòlides i fonamentades, tant  per a la defensa dels drets socials i polítics com per a la conservació del territori, del medi ambient i del patrimoni.

Aquesta voluntat de cooperació del Centre, ens ha portat al llarg del temps a participar d’espais de caràcter social. Ho varem fer a la Taula comarcal pel Dret a Decidir, que un cop celebrades les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre del 2015 va quedar sense activitat. I en els darrers temps, concretament el mes de març d’enguany,  hem tornat a participar a la Taula comarcal pel Pacte Nacional pel Referèndum, presidint-la una representant del Centre. L’aturada de la seva equivalent a Catalunya ens va portar a replantejar la comarcal, i es va decidir que la manteníem com espai de trobada plural, consideràvem que la taula té “el valor de la transversalitat com a punt de trobada de moltes sensibilitats polítiques i socials al territori”.

Aquesta posició es va refermar recentment amb una nova reunió de la Taula que va servir per reiterar la necessitat d’un marc plural i unitari. I per cercar la unanimitat davant l’acció repressiva del govern de l’Estat.

El CECBLL rebutgem i denunciem l’actuació del govern espanyol que està promovent un atac directe als drets fonamentals i la condemna més enèrgica a les actuacions desplegades. També manifestem el nostre compromís inequívoc en la defensa de les llibertats democràtiques i la nostra oposició a qualsevol iniciativa que limiti l’autogovern o l’exercici de llibertats civils com ara la llibertat de consciència, la llibertat de premsa, la llibertat d’expressió i opinió, la llibertat de reunió, el dret a la igualtat de tracte davant la llei i  el dret a decidir.

D’aquí al dia 1 d’octubre, lamentablement,  l’espiral repressiva creixerà i la situació que n’esdevindrà necessitarà posar com a prioritats a l’agenda tres valors: la convivència, el diàleg i la democràcia.

La convivència, la societat catalana i l’espanyola s’estan veient sotmeses a una prova d’esforç que està provocant un fort estrés social. Només el podrem superar posant de relleu les coincidències i treballant-les amb intensitat.

El diàleg, necessari per restablir vies de comunicació i cercar els espais de trobada. La lectura dels resultats i les accions posteriors no es podran portar a terme sense recuperar la majoria social. Canvis tan fonamentals en l’organització política de l’Estat, són irrealitzables sense diàleg i consens.

La democràcia l’entenem com el sistema de govern, basat en el principi de la participació igualitària de tots els membres de la comunitat en la presa de decisions d’interès col·lectiu. És l’eix en el que s’ha de sustentar la reconstrucció dels ponts entre els màxims responsables polítics de Catalunya i de l’Estat. Cal cercar solucions tenint en compte el grau d’implicació de la ciutadania que no vol ni un pas enrere en la seva capacitat de decidir.

L’exercici d’una democràcia plena passa sens dubte perquè es garanteixin canals d’expressió, difusió del coneixement, explicació d’alternatives i debat de models.  La crisi de la sobirania a Catalunya és també una crisi de l’estat de benestar i troba les arrels en la crisi econòmica del 2008. L’Estat espanyol i Catalunya necessiten un canvi social, econòmic i polític i que trobi la manera de resoldre l’organització política i territorial de Catalunya en relació amb l’Estat espanyol, Europa i el món.

Més enllà, de les diverses posicions sobre la convocatòria de l’1 d’octubre, entenem que l’actual situació no es pot resoldre des de la resposta judicial i policial, sinó des del respecte a la lliure expressió i el diàleg polític, i votant democràticament. Davant de problemes polítics, el paper de les institucions en democràcia ha de deixar de banda actuacions basades en l’amenaça i la repressió, i centrar-se en les solucions polítiques.

Per tant, reclamem que es respectin tots els drets i llibertats així com totes les expressions pacífiques de la ciutadania.