EDITORIAL (JUNY 2019): El batec de la comarca

De la recerca

Des de la seva fundació, al Centre d’Estudis li ha ocupat i preocupat el foment de la recerca. Ja en els inicis vam promoure el projecte trobades de recerca jove, per tal d’implicar els nois i les noies. A partir d’aquestes iniciatives potenciades al llarg del temps, aquest mes de juny per setè any hem participat en la convocatòria que des del 2013 ha encapçalat el Servei Territorial del Baix Llobregat del Departament d’Educació amb el patrocini de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i amb la col·laboració de 14 entitats de diferents àmbits del Baix Llobregat. Cadascuna de les entitats premia un treball de recerca d’entre els finalistes de la seva modalitat, seleccionats pels serveis educatius de la comarca.

Com hem indicat, 14 entitats promovem diferents modalitats de la recerca. En el nostre cas ho fem entorn dels descriptors: Baix Llobregat, Humanitats, Patrimoni, Ciències Naturals, Cultura i Associacionisme. Enguany ha obtingut el nostre premi el treball tutoritzat per Javier Morales Rodríguez de l’IES Creu de Saba d’Olesa de Montserrat: “Distribució dels amfibis al terme d’Olesa de Montserrat” d’Aina Cerdeira i Casals. Aquest treball s’ha fet mereixedor del premi per ser un treball ben elaborat, per l’ús del mètode científic en el seu tractament, també per la presentació i redacció, la idoneïtat en les fons d’informació i la capacitat per extreure dades significatives, a més de la competència d’anàlisi, i perquè el seu objecte d’estudi té un contingut contextualitzat al nostre territori.

Ens satisfà enormement que, en tot l’àmbit de la comarca, institucions i entitats promoguem la recerca entre l’alumnat d’ensenyament postobligatori, ens agrada pensar que aquesta és la llavor per al futur professional del jovent i també per a la seva activitat cívica entorn d’entitats i associacions al llarg de tota la seva vida.

Del patrimoni

La setena trobada d’entitats d’estudis del Baix Llobregat s’ha fet a Cornellà, coincident amb el 25è aniversari de L’Avenç, entitat d’aquest municipi. En aquesta ocasió volíem parlar dels usos i la gestió del patrimoni. El nom de la jornada és en si mateix una proclama sobre la consideració que ha de merèixer l’abordatge de la preservació; tot just aquest mes de juny, La Vanguardia s’ha fet ressò de la inquietud existent a la comarca cap al patrimoni, principalment el ric patrimoni industrial. Un ampli article publicat el dia 22  titulat “El patrimoni amenaçat del Baix Llobregat” fa un repàs dels edificis més emblemàtics de la comarca que es troben en una situació delicada, malgrat que compten amb l’empara de la protecció oficial. Haurem de trobar les eines adequades per continuar exercint la defensa del patrimoni i contribuir a la seva viabilitat i vigència.

Del Territori Socialment Responsable

Ens hem proposat que el nostre 45è aniversari ens serveixi per reflexionar sobre aquest nou concepte de TSR, manllevat de la responsabilitat social corporativa de les empreses. Entenem com a TSR aquell que cerca l’equilibri entre els aspectes econòmics, socials, ambientals i culturals locals, amb l’objectiu d’aconseguir una millor qualitat de vida per als seus habitants i la resta d’agents implicats mitjançant un sistema de governança participativa. Les característiques del territori són una oportunitat única per avançar cap a un model de desenvolupament integrat, corresponsable i sostenible. Els dos debats promoguts en el marc dels Diàlegs des del Baix, diàlegs metropolitans, han estat el preàmbul d’una reflexió que hem de continuar fent des del Centre i que tindrà repercussió sobre l’existència mateixa de l’entitat i la nostra intervenció en la governança d’una comarca diversa que afronta sense complexos la realitat metropolitana.

—————————-

(*) S’ha fet la reedició del llibre El batec d’una plaça, fet pel fill d’un dels fundadors del Centre d’Estudis, en Joan Pi Saumell, cronista molinenc, que repassa el perfil urbà i humà de la plaça de la Vila de Molins de Rei. Es va editar per primera vegada l’any 1997, quan la plaça va ser totalment remodelada. Ens permetem manllevar part del títol d’aquest llibre per a l’editorial d’aquest mes.