El Baix Llobregat a debat al Parlament

Les Diputades i els Diputats de la comarca han volgut conèixer les conclusions del congrés EL BAIX LLOBREGAT A DEBAT.

Ahir la presidenta del CECBLL, Conxita Sànchez  i el president del Consell comarcal, Josep Perpinyà van presentar a les diputades i als diputats del Parlament, algunes de les principals conclusions arran d’aquesta nova lectura de la comarca que ens certifica que “el Baix Llobregat, lluny de desdibuixar-se, té un carisma i una força imbatibles perquè té una gent lluitadora, treballadora i que manté encesa la flama de la utopia”.

El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat ha impulsat un debat en profunditat sobre la comarca, entorn a tres eixos:

  • Identitat, cutura i coneixement
  • Compromís, cohesió i dinamització econòmica
  • Entorn i gestió del territori

El dia 2 de febrer d’enguany a la seu del Consell Comarcal es presentava el “Compromís col·lectiu amb el Baix Llobregat”, document de conclusions i propostes, previ a la propera edició de tots els materials sorgits d’aquest procés congressual desenvolupat al llarg de tot l’any 2016.

El Consell Comarcal, els ajuntaments i les forces polítiques van incorporar  als treballs del congrés la seva reflexió a través del Fòrum Municipalista, que recentment ha donat peu a la Declaració d’Alcaldes i Alcaldesses a favor d’un millor, més equilibrat i sostenible Baix Llobregat per al segle XXI

Tal com dèiem en el congrés, hem mirat la comarca “des de Montserrat fins els mar, seguint el curs del riu que ens dóna el seu nom. Acostar-nos als espais naturals del Delta, resseguir el Parc Agrari i totes les zones on encara és possible l’agricultura. No ens oblidem de les nostres muntanyes, les del Baix i les de la serralada de Collserola. Reconèixer-nos  totes les persones en les nostres viles i ciutats, en els espais creats per viure i conviure, per guanyar-nos-hi la vida i per comunicar-nos. Reivindicar el dret a gaudir de l’aire, de l’aigua i de la terra. Comença el temps d’aconseguir un Baix Llobregat més influent a Catalunya que s’incorpori com a tal a l’agenda dels reptes de la regió primera.”

L’acolliment de les diputades i els diputats de la comarca ha estat esplèndid, obrint noves vies de treball conjunt i ens faciliten comparèixer davant la Comissió parlamentària de Governació, on hi exposarem  alguns dels principals compromisos col·lectius de la comarca.