El Baix Llobregat a debat: tarda per conèixer els reptes del congrés i posar-los a debat.

La sessió de la tarda del dia 8 de juliol, conduïda pel periodista Xavi Díaz, va estar centrada en  la presentació dels documents de  síntesi dels àmbits del congrés que va anar a càrrec de la directora del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Esther Hachuel. El document recull els principals reptes i constatacions plantejats a cadascun dels tres àmbits en els que s’ha estructurat el congrés.

Després es va obrir un debat entre el públic i les persones que han coordinat els àmbits, Gemma Tribó, Joan Rodríguez i Genoveva Català. L’objectiu era recollir noves aportacions que també s’afegiran al document final, que serà presentat a la tardor d’aquest any.

El Fòrum Municipalista, un espai de debat desenvolupat en el marc del congrés per comptar amb la visió i les aportacions dels representants polítics de la comarca, també va tenir presència gràcies a la síntesi dels resultats preliminars que va presentar Joan Barrios, tècnic del Consell Comarcal i responsable del Fòrum dins de la Secretaria tècnica del congrés.

Però la tarda també ens va permetre escoltar altres protagonistes de tot aquest procés. Vem tenir la veu de representants del comitè organitzador que van parlar dels reptes de les seves organitzacions i dels perquès de la seva implicació en el congrés.

I també vam poder escoltar dues comunicacions prèviament seleccionades per l’organització degut al seu interès: Maite Carranza va explicar al públic la seva proposta per incentivar la creativitat entre les persones més joves des de la implicació de l’administració local; i Joan Tineo va dissertar sobre la necessitat d’adaptar al nou context de segle XXI el tractament que fem de la mobilitat de persones i de mercaderies.

Per acabar Isabel Fernández, guionista i directora, va donar a conèixer el projecte “Orgull de Baix”, una  multi plataforma que permet descobrir el tresor ecològic i agrícola de la comarca del Baix Llobregat, la història i la lluita dels seus habitants per mantenir la seva identitat lligada al riu, al delta i a la producció de la terra, superant les pressions urbanístiques de la gran ciutat que té al costat, Barcelona.

Va ser una sessió intensa de treball i agraïm  l’esforç de totes les persones que van participar i la van fer possible.

Aquesta sessió la van tancar la Dolors Canals i a l’Oriol Romeu , que dirigits per Joan Castells, van dramatitzar el poema “El Baix Llobregat” escrit per José Luis Atienza.