El CECBLL col·labora en l’Agenda Urbana d’Esparreguera

El Centre d’Estudis Comarcals de Baix Llobregat està participant en l’Agenda urbana del municipi d’Esparreguera, un nou model de planificació urbanística a través de la participació ciutadana. L’agenda urbana és una eina que pretén assolir ciutats inclusives, resilients i sostenibles i que incorpora els Objectius de Desenvolupament Sostenibles de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, juntament amb les agendes urbanes d’Espanya i Catalunya.

A Esparreguera l’Agenda Urbana inclou dues proves pilots materialitzades amb els Plans Integrals d’Actuació Municipal (PIAM), el del tram urbà de l’antiga N-II i el de la Colònia Sedó. És precisament en aquesta segona on hi estem col·laborant, cercant l’objectiu de resignificar els seus espais i millorar la vinculació amb el municipi.

Paisaje Transversal ha estat l’empresa guanyadora de l’adjudicació per a portar la gestió i l’assistència tècnica de l’Agenda Urbana d’Esparreguera. El dia 23 de setembre la directora del CECBLL, Esther Hachuel, es va entrevistar amb aquesta empresa per aportar la nostra visió, en tant que gestors de les visites guiades del Museu de la Colònia Sedó.