EL CECBLL PRESENTA ALTERNATIVES I SUGGERIMENTS A L’AVANÇ DEL PDU

El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat ha presentat alternatives i suggeriments al Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Podeu consultar aquí el document presentat

Un cop aprovat l’Avanç del PDU, es va iniciar la fase d’informació pública plantejada des de la reflexió tècnica, la comunicació i la participació ciutadana i el passat  31 de gener va finalitzar aquest període d’informació pública  i es va cloure el procés de participació que s’ha desenvolupat al llarg dels darrers mesos.

A la gran quantitat d’aportacions recollides en presentacions, tallers i debats ciutadans celebrats durant els deu mesos transcorreguts des de l’aprovació de l’Avanç, s’hi uneixen, un cop finalitzat aquest procés, els suggeriments escrits tramesos per ajuntaments i altres institucions públiques, entitats, organitzacions i particulars com ara les que vem presentar des del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat en data 22 de gener de 2020.

En total, s’han rebut vuitanta-vuit documents d’extensió, forma, objectius i continguts molt diversos, als quals també s’hi han de sumar les aportacions de les vora mil persones que han assistit als diferents espais de participació habilitats amb aquesta finalitat