Edicions del Llobregat (Servei Editorial)

El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, com a entitat experimentada en la recerca i en l’edició de publicacions ha concretat una nova activitat, un projecte editorial que pugui facilitar l’edició i la publicació tant de llibres propis com d’entitats sense ànim de lucre i ajuntaments

Aquesta nova activitat, sorgeix a partir de les peticions que hem rebut d’administracions locals i d’entitats que tenen certes dificultats a l’hora de publicar. Amb el projecte editorial, des del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat es vol consolidar una oferta cultural de qualitat i al mateix temps atendre la demanda d’altres entitats i facilitar-los l’edició de les seves publicacions.

Amb aquest objectiu ha nascut l’editorial del CECBLL, sota el títol d’ Edicions del Llobregat: una línia de publicacions amb sèries temàtiques. Es pretén que englobi les diferents temàtiques dels llibres que s’han editat fins ara i també que n’enceti de noves. La línia d’identificació consisteix en un color diferent per a cadascuna de les sèries de la col·lecció. Aquest color és visible tant a la coberta com al llom de la publicació.

Per tal d’efectuar un pressupost de qualsevol publicació que es vulgui editar amb Edicions del Llobregat, caldrà aportar les següents dades:

  • Mides del llibre
  • Característiques de la portada: tipus de portada, solapes, color o blanc i negre
  • Número aproximat de pàgines i de imatges, color o blanc i negre
  • Tiratge
  • Qualitat del paper: reciclat, estucat…
  • Logotips que han de constar

EL CECBLL facilita l’ISBN a totes les seves publicacions, ofereix maquetació, impressió, manipulació i retocs d’imatges, correcció lingüística i correcció de galerades.

Edicions del Llobregat (Servei Editorial)