Trobades de Recerca Jove

Organitzades pel Centre d’Estudis Comarcals per fomentar l’ús de metodologies de recerca entre l’alumnat i el professorat de secundària

Les Trobades de Recerca Jove organitzades pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat pretenen facilitar la feina d’ensenyar i aprendre des del vessant de la investigació en l’àmbit comarcal.

Les Trobades són una proposta adreçada als centres educatius de la comarca, per estimular a l’alumnat i professorat a utilitzar les metodologies de recerca com a alternativa a d’altres metodologies més tradicionals, cercant un ensenyament més actiu i una major motivació de l’alumnat.

En els centres d’ensenyament secundari del Baix Llobregat, sovint es fan treballs de recerca que tenen com a referència algun aspecte relacionat amb la nostra comarca. Aquestes Trobades volen impulsar aquest tipus de treballs i promoure’ls a través de les convocatòries bianuals de les Trobades de Recerca Jove del Baix Llobregat.

Trobades de Recerca Jove
logo estatuetaTORNA LA NIT DE LA CULTURA AL BAIX LLOBREGAT!
La Xa edició dels Premis de Reconeixement Cultural, se celebrarà el 16 de novembre de 2018 a la Sala Municipal de l'Ateneu de Sant Just Desvern Imprescindible confirmar assistència abans del dia 8 de novembre a cecbll@llobregat.info Preu: 30€ que inclou entrada als Premis i sopar