Trobades de Recerca Jove

Organitzades pel Centre d’Estudis Comarcals per fomentar l’ús de metodologies de recerca entre l’alumnat i el professorat de secundària

Les Trobades de Recerca Jove organitzades pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat pretenen facilitar la feina d’ensenyar i aprendre des del vessant de la investigació en l’àmbit comarcal.

Les Trobades són una proposta adreçada als centres educatius de la comarca, per estimular a l’alumnat i professorat a utilitzar les metodologies de recerca com a alternativa a d’altres metodologies més tradicionals, cercant un ensenyament més actiu i una major motivació de l’alumnat.

En els centres d’ensenyament secundari del Baix Llobregat, sovint es fan treballs de recerca que tenen com a referència algun aspecte relacionat amb la nostra comarca. Aquestes Trobades volen impulsar aquest tipus de treballs i promoure’ls a través de les convocatòries bianuals de les Trobades de Recerca Jove del Baix Llobregat.

Trobades de Recerca Jove
 

US COMUNIQUEM QUE DEGUT A L'ACTIVACIÓ DEL PLA PROCICAT,

EN FASE D'ALERTA PEL CORONAVIRUS, QUEDEN AJORNADES LES ACTIVITATS

DEL CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT FINS A NOU AVÍS