PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS DEL CONGRÉS EL BAIX LLOBREGAT A DEBAT