PRESENTACIÓ DELS LLIBRES DE LA VIII RECERCA COL·LECTIVA SOBRE LA GEOLOGIA DEL BAIX LLOBREGAT