ASSEMBLEA 2018

Assemblea general ordinària 2018 de socis i sòcies del CECBLL

Benvolgudes sòcies/Benvolguts socis,

Per la present us convoco, en nom de la Junta del CECBLL, a l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la nostra associació.

DIA : Dijous 28 de juny de 2018
HORA: 19:00 h.
LLOC: Castell de Castelldefels (Plaça del Castell, s/n, Castelldefels)


ORDRE DEL DIA:

Sessió ordinària:

  1. Benvinguda a l’assemblea del CECBLL 2018
  2. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2017
  3. Aprovació dels comptes anuals de l’any 2017
  4. Aprovació del projecte d’activitats de l’any 2018
  5. Aprovació del pressupost de l’any 2018

Tot esperant poder saludar-vos personalment el 28 de maig, rebeu una cordial salutació.

Conxita Sánchez Medina
Presidenta

 

Documentació:

MEMÒRIA 2017

BALANÇ D’EXPLOTACIÓ 2017

BALANÇ DE SITUACIÓ 2017

PRESSUPOST 2018

PROJECTE D’ACTIVITATS 2018