ASSEMBLEA 2019

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES, 2019

Benvolgudes sòcies/Benvolguts socis,

Per la present us convoco, en nom de la Junta del CECBLL, a l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la nostra associació que tindrà lloc el divendres 15 de març de 2019 a les 18,30 h a la seu del Centre (carrer Estelí, 10 de Sant Feliu de Llobregat).

També em plau molt convidar-vos al monòleg teatral Ismene, a càrrec de l’actriu baixllobregatina Fina Rius, que tindrà lloc a la finalització de l’assemblea.

L’ordre del dia de l’assemblea serà el següent:

Sessió ordinària:

  1. Benvinguda a l’assemblea del CECBLL 2019
  2. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2018
  3. Aprovació dels comptes anuals de l’any 2018
  4. Aprovació del projecte d’activitats de l’any 2019
  5. Aprovació del pressupost de l’any 2019
  6. Comiat de la presidenta

Sessió extraordinària:

  1. Presentació de les candidatures rebudes i dels projectes respectius
  2. Elecció de la nova Junta Directiva
  3. Precs i preguntes
  4. Aprovació de l’acta de l’Assemblea general ordinària i extraordinària de l’any 2019.

En acabar farem un petit refrigeri. Tot esperant poder saludar-vos personalment el 15 de març, rebeu una cordial salutació.

Conxita Sánchez Medina

Presidenta

Sant Feliu de Llobregat a 1 de març de 2019

——————-

DOCUMENTACIÓ PER APROVAR EN ASSEMBLEA

Memòria d’activitats 2018

Balanç de situació 2018

Balanç d’explotació 2018

Projectes d’activitats 2019

Pressupost 2019

——————–

CANDIDATURA REBUDA

Carta presentació a la presidència del CECBLL- GENOVEVA CATALÀ