ASSEMBLEA 2020

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES, 2020

Benvolgudes sòcies/Benvolguts socis,

Com ja sabeu, teníem convocada l’assemblea anual per al dia 20 de març, però la pandèmia ens va obligar a ajornar-la. Ara us proposem una nova data per trobar-nos: el dijous 2 de juliol a les 18 h a la nostra seu (c/ Estelí, 10 de Sant Feliu de Llobregat).
En acabar l’assemblea, a les 19,30 h, tindrem l’honor de comptar amb una conferència del nostre soci, el doctor José Luís Bóveda, amb el títol “El Coronavirus i la Grip de 1918 al Baix Llobregat. Similituds i diferències entre dues pandèmies”.
Donat que només podem omplir un terç de l’aforament de la sala, en cas de voler assistir a l’assemblea o a la conferència és imprescindible que us inscriviu a través d’aquest formulari.
Aquest any no farem ni copa ni refrigeri. L’any vinent, si tot va bé!

L’ordre del dia de l’assemblea serà el següent:
1. Benvinguda
2. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2019
3. Aprovació dels comptes anuals de l’any 2019
4. Aprovació del projecte d’activitats de l’any 2020
5. Aprovació del pressupost de l’any 2020
6. Precs i preguntes
7. Aprovació de l’acta de l’Assemblea general ordinària de l’any 2020.

Tot esperant poder saludar-vos personalment el 2 de juliol, rebeu una cordial salutació.

Genoveva Català Bosch
Presidenta
Sant Feliu de Llobregat a 17 de juny de 2020

——————-

DOCUMENTACIÓ PER APROVAR EN ASSEMBLEA

Memòria d’activitats 2019

Balanç de situació 2019

Balanç d’explotació 2019

Projectes d’activitats 2020

Pressupost 2020