ASSEMBLEA 2021

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES 2021

Benvolgudes sòcies/Benvolguts socis,

Em plau convocar-vos a l’assemblea general ordinària de socis i sòcies que tindrà lloc el proper dijous 8 d’abril de 2021 a les 18:00 h. Per evitar el risc d’haver de desconvocar
per la pandèmia, farem l’assemblea a través del zoom. És el primer cop a la història del Centre que es fa una assemblea virtual. Les persones que ho necessiteu ens podeu
contactar i mirarem de donar-vos suport.
Us agrairem molt que ens feu saber si podreu venir a través d’aquest formulari.

L’ordre del dia serà el següent:
1. Benvinguda
2. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2020
3. Aprovació dels comptes anuals de l’any 2020
4. Aprovació del projecte d’activitats de l’any 2021
5. Aprovació de les quotes 2021
6. Aprovació del pressupost de l’any 2021
7. Nomenament de soci d’honor per al Sr. Manel Alonso, soci núm. 18 del CECBLL
8. Precs i preguntes
9. Aprovació de l’acta de l’Assemblea general ordinària de l’any 2021.

A les 19:15 h, passarem pel mateix canal de zoom el documental “Transició energètica, emergència climàtica i economia circular” produït 
pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat

Genoveva Català Bosch
Presidenta
Sant Feliu de Llobregat a 18 de març de 2021

——————-

DOCUMENTACIÓ PER APROVAR EN ASSEMBLEA

ACTA ASSEMBLEA 2021

Memòria d’activitats 2020  (Annex 1)

Pèrdues i guanys 2020 (Annex 2.a.)

Balanç de situació 2020 (Annex 2.b.)

Resum tancament 2020 (Annex 2.c.)

Projectes d’activitats 2021 (Annex 3)

Quotes persones associades 2021 (Annex 4)

Pressupost 2021 (Annex 5)