COL·LECCIÓ CONEIX…des del Baix Llobregat (materials didàctics)