COL·LECCIÓ MATERIALS DEL BAIX LLOBREGAT i altres escrits