Les comunitats parroquials del Baix Llobregat a finals de l’edat mitjana

CICLE DE CONFERÈNCIES I MOSAICS D’EXPERIÈNCIES