Les energies renovables. L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssil

Les energies renovables. L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssil

Autoria: Jordi Pujol i Soler, Rosanna Fernàndez Ruiz, Jordi Regalés i Barta
Col·laboració: Carles Riba i Romeva i Ramon Sans i Rovira

Llibre i materials didàctics de descàrrega

Categoria:

Descripció

Aquest material didàctic vol ser una reflexió sobre el proper exhauriment dels combustibles no renovables (petroli, gas, carbó i urani), i les conseqüències de la seva combustió sobre el sistema climàtic de la terra. Es tracta d’un problema real que es planteja a les generacions actuals, i que tindrà una especial incidència sobre les generacions futures.

Una de les finalitats principals del document és plantejar una solució factible a aquesta situació. Consisteix en la transició global a l’ús de les energies renovables (fotovoltaica, termosolar, eòlica, hidràulica, etc.). Aquesta proposta pretén proporcionar dades suficients sobre els problemes existents i les solucions proposades, per tal que la seva lectura sigui, per si mateixa, una base que permeti la reflexió i la formació d’un criteri objectiu i independent.

Activitats didàctiques

Rúbriques d’avaluació

Les energies renovables. L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssil