IX Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà

El passat 12 de novembre va tenir lloc a ca n’Amat, el Museu de Viladecans, la IX Trobada de centres d’estudis de l’antic àmbit d’Eramprunyà, que abasta els municipis de Castelldefels, Begues, Gavà, Sant Climent de Llobregat, Viladecans i Sant Boi. La trobada ja es pot considerar plenament consolidada, i esdevé el marc idoni perquè els estudiosos locals d’aquest territori presentin les seves darreres recerques i comparteixin experiències. Cada any, la trobada és organitzada per un centre d’estudis diferent, i enguany ho ha estat pel Grup Tres Torres de Viladecans, amb el suport del Museu i Arxiu municipals de la població. La temàtica de la trobada era “capelles, ermites, esglésies”, i la crida va obternir un dels èxits de participació més notables de les darreres convocatòries, amb sis ponències, dotze comunicacions i nou pósters.

Un dels aspectes més rellevants de la Trobada és que va servir per reivindicar la vàlua d’un patrimoni de vegades molt poc protegit, que en pot portar a la seva destrucció -com el cas de la capella de l’Assumpció de Gavà- o a ser malmès -el cas de les vidrieres de l’escola dels Gabrielistes de Viladecans-.

Altres incursions van ser sobre aspectes històrics de determinades capelles o ermites, el seu estat actual i conservació, la documentació arxivística que ens n’informa, i inclús va servir per posar en qüestió -sense contradir-les- determinades tesis com la de l’existència d’eremitoris altmedievals a Sant Boi. També hi va haver aproximacions històriques a certs rituals, com el de la mort, o a les festes populars sorgides entorn dels aplecs en determinades ermites. De fet, el marc temporal abastava des del neolític -amb els enterraments i mostres de religiositat detectats a la cova de can Sadurní- fins a l’actualitat, amb la descripció dels darrers edificis eclesiàstics d’estètica moderna o les problemàtiques socials que ha comportat l’obertura de centres de culte no catòlics en determinades poblacions.

La Trobada va incloure, com és habitual, la visita a un element patrimonial del municipi d’acollida, en aquest cas l’ermita de la Mare de Déu de Sales, on es va oferir als assistents un concert de música femenina medieval. També va tenir lloc l’habitual dinar de germanor, que va servir per continuar moltes de les discussions i intercanvis generats a partir de l’exposició de les ponències.

Al final de les trobades, es va decidir que el proper centre organitzador fos el Grup de Recerques Històriques de Castelldefels, i que les jornades tinguessin com a centre les llegendes, història i tradició.

Els resums de les contribucions es poden consultar en línia:

http://centredestudis.gava.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sites/10/2016/10/IX-Trobada-resums.pdf

I ben aviat es podran consultar també les actes de la Trobada.