JORNADA INTERNACIONAL DE BONES PRÀCTIQUES DE L’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA EN L’ÀMBIT AGROALIMENTARI

El 23 de maig es va celebrar a l’Auditori del Cèntric del Prat de Llobregat una Jornada Internacional de bones pràctiques de l’economia social en l’àmbit agroalimentari. En primer lloc es defensaren tres ponències que tenien per objectiu contextualitzar les propostes de bones pràctiques que es van presentar a la segona meitat del matí. En Raimon Roda va exposar els valors i les activitats del Parc Agrari del Baix Llobregat, i el treball cooperatiu i de comercialització que fan els pagesos integrats al Parc. En Pau López de la Fundació Catalunya-La Pedrera va explicar experiències interessants de cooperatives i /o fundacions que gestionen projectes d’economia social i que estan coordinades dins la xarxa agrosocial MANS. L’Olivera, La Fageda, Delícies del Bergadà, El molí d’en Puigvert i Emys són els 5 exemples d’economia social i col·laborativa integrades dins la xarxa. La tercera ponència, a càrrec de Jordi Vives, va dibuixar el panorama global del cooperativisme a Catalunya i es va centrar en el cooperativisme agrari actual. Les ponències foren seguides de debat, J.Vives va assenyalar que els problemes més importants que aquest tipus d’economia té és l’establiment d’un preu just pels productes i la urgència d’incorporar joves als projectes. En Pau López va remarcar que l’èxit de les cooperatives rau en la creació d’òrgans de decisió clars, forts i àgils.

A la segona part de la jornada es van exposar les bones pràctiques de la cooperativa agrària Plaine du Roussillon, presentada per Gilles Bertran; Mathilde Woillez va parlar de l’experiència de la economia d’intercanvi i de diverses dinàmiques rurals i col·lectives protagonitzades per les dones gregues a partir de l’esclat de la crisi; en tercer lloc Mireia Barba va fer un resum del projecte Espigoladors que lluita contra el malbaratament alimentari i, en el darrer torn, Joseph Le Blanc va exposar la pràctica de la cooperativa agrícola ecològica i de protecció del medi ambient de Montpeller . El debat fou enriquidor, la majoria dels assistents eren joves que tenen a les seves mans la capacitat de crear cooperatives i de posar en pràctica els principis de l’economia col·laborativa debatuts a la jornada. Cal fer més jornades com aquesta que captin a la població jove en recerca de feina, per obrir camins de futur i crear llocs de treball orientats a l’economia social i col·laborativa. Felicitem als organitzadors de la jornada, Ajuntament del Prat i Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat perquè la jornada va ser útil i va assolir els objectius que s’havia proposat.