L’ARTICLE DEL MES PER ANTONI GUTIÉRREZ-RUBÍ

El Baix Llobregat a debat

La creació d’un relat de territori ha de ser, per força, una tasca coral. Sumar veus i punts de vista, generar espais de diàleg o fer emergir tots els actors protagonistes són algunes de les accions que ens portaran a aconseguir aquesta història compartida.

Però si la participació és important per poder entendre totes les realitats d’un territori concret, es converteix en imprescindible quan ens trobem en un moment de transformació social, econòmica i política com l’actual. Davant la diversitat d’actors, prioritats i reptes, es fa evident que al coneixement només hi podrem arribar per la via del consens.

Aquesta voluntat d’aglutinar és, des del meu punt de vista, una de les grans aportacions de tot aquest procés participatiu. A partir d’una metodologia exhaustiva, que barreja formats tan diversos com debats oberts o enquestes a representants electes, i que, per tant, aposta per treballar amb la diversitat d’actors i de plantejaments que defineixen la comarca, s’ha aconseguit arribar a plantejaments novedosos sobre quins són els reptes de futur i la millor manera d’afrontar-los.

Com vaig destacar durant l’acte de presentació del llibre El Baix Llobregat a Debat. Crònica d’un procés participatiu, un element que podria complementar la vessant prospectiva és assimilar els objectius estratègics amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits per Nacions Unides. Aquests, no només són una guia per al disseny i l’aplicació de polítiques públiques, sinó que, a més, ens poden servir com a element condensador de diferents perspectives.

Davant la complexitat del moment actual només podrem respondre amb la intel·ligència col·lectiva, com bé apunta Quim Brugué en un dels textos que formen part de la crònica. És evident que, a través de tot el procés participatiu, la comarca ha fet un pas endavant en aquesta direcció, pel coneixement adquirit i per la forma com s’ha generat. Esperem que en un futur aquesta sigui la base per construir, entre totes i tots, la posició i la proposta del Baix Llobregat en un entorn canviant.

Antoni Gutiérrez-Rubí, assessor de comunicació
@antonigr