L’ARTICLE DEL MES PER JOSEP MARIA ROMERO

Un primer de maig per combatre les desigualtats i el feixisme

El primer de maig és un dia de celebració i de reivindicació de la classe treballadora. Una diada mundial marcada els últims anys per la COVID, la invasió russa a Ucraïna i per una crisi que tindrà conseqüències socials, polítiques i econòmiques greus. Enguany, el vam celebrar confrontant una realitat global com és l’augment exponencial d’una extrema dreta, que a hores d’ara, ja té plena cobertura institucional, presència i un reconeixement social i electoral vergonyosament creixent. És un fenomen nacionalpopulista, farcit de valors reaccionaris, que opera molt hàbilment a mitjans de comunicació i xarxes socials i arrela en la crisi econòmica, política i migratòria amb voluntat de generar un sistema polític antidemocràtic que s’alimenta dels grans interrogants del nostre temps generats per la globalització. Incerteses, pors, inseguretat, relegació, insatisfacció o percepció de formar part dels segments més oblidats de la societat. L’antifeixisme ha de ser compromís històric, de dimensió europea, que reconstrueixi espais de deliberació, debat i participació. Que generi espais socials i de comunicació crítics i aposti per la democràcia econòmica, treball digne, drets, sindicalisme, associacionisme, cultura, ciencia i aporti certeses per aprofundir en una modernitat inclusiva i diversa.

El sindicalisme de classe i confederal fa anys intentem integrar i unir allò que el neoliberalisme i la mutació del model d’empresa, en canvi, desintegren, externalitzen i precaritzen. En un context on es dilueix el sentit de pertinença de la classe treballadora, fruit de l’individualisme, l’aïllament o la fragmentació, la prioritat és tapar els forats per on s’amplifiquen les desigualtats creixents, la desconfiança, la destrucció i les privacions.

Continuem donant la batalla des de l’organització, la mobilització i la capacitat de proposta, per construir una agenda social potent i desenvolupar polítiques útils resultants del diàleg i la concertació social. Bons acords que milloren substancialment les condicions materials de les persones que han de configurar més drets socials i un sistema de relacions laborals més digne i just. Prova d’això son les dades que situen una recuperació generalitzada al Baix Llobregat, en referència a nombre d’empreses registrades, contractació indefinida, afiliació a la Seguretat Social i una taxa d’atur, que sent clarament insuficient per a dones, joves i majors de 45 anys, marquen una bona base per seguir avançant. Reforçar instruments de protecció social per arribar a totes aquelles persones que han quedat sense recursos bàsics, impulsar polítiques actives eficaces i programes d’orientació i formació específics per a facilitar la reinserció i el reciclatge profesional, també son  eines clau en aquest context de canvis.

Aquest primer de maig del 2022, continua sent el fil roig i la suma de les transformacions que ens proposa el feminisme i l’ecologisme. Una trinxera històrica que s’adapta als temps per fer posible una transició justa i equitativa. Hem de ser ser capaços d’adaptar l’economia i el model productiu als límits del planeta, de manera que no quedi ningú enrere i es generi ocupació de qualitat i treball digne, que és la base d’una societat democràtica cohesionada.

 

Josep M. Romero Velarde
Secretari general CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia, Garraf