L’ARTICLE DEL MES PER LUCÍA LÓPEZ

OBSERVATORI DE GÈNERE METROPOLITÀ
Tancant la bretxa de dades.

Visibilitzar, sensibilitzar, impulsar, avaluar  i sobretot oferir coneixement són els principals objectius de qualsevol Observatori. Aquests objectius són encara més rellevants si posem el focus en les desigualtats de gènere en l’àmbit local.

Els municipis metropolitans manifesten la necessitat d’obtenir dades sobre la desigualtat de gènere en diferents àmbits  de la societat i és, per això, que neix l’Observatori de gènere metropolità (OGM).

La col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona és un dels actius i trets definitoris de l’OGM. El Consell Comarcal aporta expertesa amb la tasca realitzada per l’Observatori Comarcal i l’Àrea Metropolitana ofereix recursos, aliances amb altres organismes i col·laboració amb tots els municipis metropolitans. Aprofitant-se d’aquesta col·laboració interadministrativa, l’Observatori pretén anar més enllà de la facilitació de dades de registres i fonts secundàries, proposant-nos com un laboratori d’idees (think tank) que permeti l’aprofundiment en l’anàlisi i pugui esdevenir referent.

El 2021 ha estat el primer any  i  hem treballat recollint dades a nivell local i segregades per sexe del món del treball. El resultat, una visualització de dades actualitzades de les principals dimensions del treball (atur, ocupació, ingressos, formació) i de consulta interactiva comparada entre els municipis i el conjunt de l’Àrea Metropolitana. El 2022 arrenca amb una jornada de sensibilització on, juntament amb alcaldesses de la metròpoli, hem reflexionat sobre les conseqüències de la manca de dades en el disseny i implementació de polítiques públiques feministes.

Resumint, l’Observatori de Gènere Metropolità es construeix com una eina facilitadora i impulsora de polítiques públiques locals encaminades a la reducció de les desigualtats existents entre dones i homes al mercat de treball. Una eina que serveixi tant per a realitzar polítiques de sensibilització i visualització dels biaixos de gènere existents com per a la implementació de polítiques públiques locals encaminades a reduir les desigualtats presents.

Lucía López Fernández
Responsable de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat