LÍDIA MUÑOZ

Participa de l’espai del CECBLL  per parlar sobre l’acte d’homenatge de deportats del Baix Llobregat