Nova sessió de formació per l’equip de la 11a recerca col·lectiva

El 5 de juliol vam reunir de format virtual  l’equip de la 11a recerca col·lectiva sobre Exili i deportació al Baix Llobregat. Aquesta vegada va ser una sessió més pràtica destinada a unificar criteris per a la confecció del Cens de deportats i exiliats de la comarca. Aquest cens es confeccionarà recollint noms i dades de les persones exiliades i deportades de tots els municipis de la comarca que recuperi l’equip. A la recerca hi treballen 22 equips de persones de 22 municipis diferents, i en total son una seixentena d’investigadors i investigadores d’arreu de la comarca del Baix Llobregat. Amb la seva recerca, que aprofitem per dir que és del tot voluntària, esperem recollir prou dades per a la elaboració del cens més complert que existeix actualment de persones exiliades i deportades de la comarca del Baix Llobregat.

Amb el suport de: