PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA SETMANA TRÀGICA I EL SEU CONTEXT EN EL BAIX LLOBREGAT, 1890-1923”.

PORTADA SETMANA TRÀGICA0002La Setmana Tràgica i el seu context en el Baix Llobregat, 1890-1923, es va presentar el  5 d’octubre al Centre Cultural Robert Brillas d’Esplugues de Llobregat. El llibre és el resultat de les investigacions de la IX Recerca Col·lectiva del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, on hi han participat fins a 16 investigadors i investigadores.

L’acte va comptar amb l’assistència de més de seixanta persones que van poder escoltar, de la mà de Mercè Renom i de Roser Vilardell, els fets que es van esdevenir a la comarca durant l’anomenada Setmana Tràgica.

Mercè Renom, coordinadora i editora de l’obra, va donar una visió general dels continguts del llibre on es fa una aportació inèdita, amb una àmplia cronologia, per comprendre perquè en algunes zones del Baix Llobregat hi hagué accions revolucionàries i en altres no.

Roser Vilardel, autora de la recerca “La pugna entre el poder civil i l’eclesiàstic pel predomini social a principi del segle xx”, va fer una conferència molt interessant dels fets que van succeir a Esplugues, municipi de la comarca on semblava que els fets de la Setmana Tràgica havien tingut  poca incidència. No obstant això, ens mostrà que els esdeveniments de finals de juliol de 1909 a nivell general sí que van ser importants, ja que a partir d’aquelles dates es va desenvolupar una política eclesiàstica de major presència en tot el territori. A Esplugues, la creació de la societat L’Avenç va significar un reforç al nou poder local, vestit de cultura, regeneració i progrés.