La selecció es farà a través d’una Comissió de selecció i d’un Jurat formats per persones expertes en les diferents matèries. La seva
composició serà acordada per la Junta del Centre.

La Comissió de selecció triarà les candidatures finalistes d’entre totes les propostes rebudes. Podrà triar un màxim de 24 candidatures individuals i 24 de col·lectives relacionades amb experiències culturals, ecològiques, socials o econòmiques.

El Jurat és l’òrgan encarregat de triar entre les finalistes les candidatures individuals i col·lectives mereixedores de premi. Les candidatures premiades surten de la votació individual i secreta que només es farà pública la nit dels Premis. El recompte el fan membres de l’organització. Els fulls de votació dels membres del Jurat aniran identificats i signats i podran ser consultats durant l’acte de lliurament dels Premis.Els veredictes de la Comissió de selecció i del Jurat són inapel·lables.