GRUP DE RECERCA DE CERVELLO

E-MailWeb SiteFacebookInstagram

El Grup de Recerca de Cervelló es va crear com una vocalia de “l’Associació de Veïns l’Amistat de Cervelló i la Palma”, l’any 1981. Va ser l’any 2001 quan es va constituir com a entitat.

Els objectius definits als nostres estatuts són:

  • Catalogar i arxivar el patrimoni cultural, artístic, social i natural.
  • Promoure l’estudi i la investigació sobre el patrimoni.
  • Donar a conèixer i promocionar l’associació i el patrimoni històric.
  • Col·laborar amb l’administració, institucions i entitats per a la conservació del patrimoni.
  • Promocionar, organitzar i col·laborar en actes socioculturals.
  • Fer difusió del patrimoni local.

Tenim un fons d’objectes en un magatzem cedit per l’Ajuntament de Cervelló que ens permet realitzar exposicions temporals sobre les temàtiques relacionades amb la història i el patrimoni del nostre municipi. Disposem d’un arxiu, que obrim tot els dimecres al públic, format per documents en paper i digitalitzats. Organitzem activitats per a les dues escoles i per a l’institut de Cervelló, oferim visites al nostre castell, a les esglésies, algunes masies i als espais naturals de la riera. Tenim un projecte d’apadrinament de fonts que té per finalitat la seva conservació. Regularment publiquem articles al nostre web, editem la revista “El Gresol” i hem fet alguns llibres. També organitzem algunes sortides culturals.

Un dels nostres centres d’interès és la història de les indústries de vidre que al llarg de més de cent anys van ser el motor econòmic del nostre poble i que van comportar importants canvis en la societat. Darrerament hem creat un grup de treball amb altres municipis on també el vidre va ser rellevant, com Mataró, Cornellà i altres, per fer accions conjuntes, com la jornada sobre aquesta indústria que es va fer el passat mes de juny al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica.

Darrerament hem presentat una rèplica d’uns capgrossos que hi va haver a Cervelló i la nostra propera publicació serà un llibre sobre la història de les escoles del nostre poble.