CAL L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT?

Dilluns dia 21 de juny la Junta del CECBLL  va celebrar una sessió deliberativa sobre allò que, de moment, es coneix sobre el projecte d’una nova ampliació de l’aeroport del Prat Josep Tarradelles. Es va convenir que seguirem cercant informació respecte aquest projecte des de tots els vessants del coneixement i que es promouran activitats per a fer-ne difusió i debat en profunditat. Alhora, es va valorar positivament la creació de la Taula institucional d’anàlisi de la proposta d’AENA, amb el govern de Catalunya i els ajuntaments. Tanmateix va semblar adient  que el CECBLL es reivindiqui com a membres d’una Taula on també hi tinguem cabuda les entitats del territori. El CECBLL fa quasi 50 anys que contribueix al coneixement i l’estima d’una comarca sotmesa a les més grans transformacions socials i econòmiques dels darrers 100 anys.

Per assolir els reptes del segle XXI i els de la sortida de la crisi de la pandèmia Covid-19, cal  una nova mirada, una nova manera de fer possible el desenvolupament de la vida humana des de la dignitat i el respecte pel planeta. Ha de ser possible guanyar-se la vida, sense malmetre la biodiversitat, l’aire, l’aigua i el sòl.

FOTOGRAFIA © Ad Meskens / Wikimedia Commons