UN MODEL DE SALUT MENTAL COMUNITÀRIA AL BAIX LLOBREGAT

Aquest mes de gener s’ha constituït un grup de treball que té com a objectiu col·laborar a introduir a la nostra comarca un model de Salut Mental de base comunitària (SMC). La iniciativa arrenca de la Jornada sobre Salut Mental que es va celebrar a Sant Boi de Llobregat el 27 d’octubre de 2016, en el marc del congrés El Baix Llobregat a Debat, impulsat pel CECBL.

En la Jornada es va posar de relleu la conveniència de construir un nou discurs sobre la Salut Mental, com a contrapès al model biopolític. El mon sociosanitari, precisa posar al centre de l’escenari a:

 • L’usuari reconvertit en protagonista de la seva vida i de les seves decisions,
 • L’administració territorialitzada,
 • Els propers o pròxims –familiars o no-,
 • Les entitats del lloc, el tercer sector…
 • I els especialistes.

Per tant protagonista i territori són elements imprescindibles per un nou discurs que, més enllà del plus econòmic, aposti pel plus social en forma de projectes a la comunitat i amb la comunitat.

El grup de treball té com a objectiu aconseguir un model de Salut Mental Comunitària que inscrigui les persones fràgils en la comunitat, buscant l’empoderament dels protagonistes, que passa per tres eixos fonamentals:

 • Vida bona, formar part de la comunitat
 • Treball digne
 • Habitatge al lloc de pertinença

El Pla de Treball s’orienta cap a establir confluències i coproduccions:

 • Establir xarxes de base. Som en una comarca en que hi ha moltes iniciatives socials: Associacions de Salut Mental, Clubs socials de Salut Mental, entitats de joves… entitats esportives, culturals, teatrals….
 • Posar en xarxa els recursos, el capital humà, disponibles i cercar-ne de nous.
 • Implicar les administracions i els ens locals. Coproduir accions.
 • Arribar a fer confluir aquestes distintes energies en la pràctica d’un  Model de Salut Mental  Comunitària al Baix Llobregat.

El grup impulsor està obert a altres persones que vulguin col·laborar en aquesta iniciativa.

 

1 resposta
 1. Unio Pagesos Baix LLobregat
  Unio Pagesos Baix LLobregat says:

  La Unió de Pagesos del Baix Llobregat, es va apuntar a la presentació a Sant Boi, com a grup promotor i la única comunicació que hem tingut es la que ens feu arribar des de el Centre d’Estudis Comarcals. La pregunta seria, perquè no se’ns informa o se’ns convoca a les reunions relatives a l’activitat a la que ens vàrem inscriure.

Els comentaris estàn tancats.