Visites guiades i servei de monitoratge

Consisteix en gestionar les visites guiades que l’ajuntament vulgui dur a terme al seu municipi mitjançant l’equip de monitoratge del CECBLL. Prenem com exemple l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb qui fem les visites guiades del Palau Falguera i la ruta modernista de la mateixa ciutat

Visites guiades al Palau Falguera

La visita ofereix una visió intimista de les famílies propietàries del Palau i de les seves trajectòries vitals, un passeig pel seu jardí romàntic amb els elements característics que es conserven, la visita a la capella inspirada en les esglésies barroques italianes situada a nivell de les immenses terrasses i una mirada a la planta noble del Palau, on es situen els salons que han conegut esdeveniments importants per a la història de Sant Feliu. Tot plegat, emmarcat en un discurs històric.

Ruta Modernista per Sant Feliu de Llobregat

L’itinerari es desenvolupa per l’espai urbà de la ciutat, en el que, sortosament, han perviscut alguns dels projectes realitzats en el temps del Modernisme com a béns patrimonials. La visita mostra un patrimoni arquitectònic moltes vegades desconegut pel públic assistent. La difusió comarcal d’aquest bé patrimonial, serveix a la vegada per la conservació del mateix. L’itinerari s’inicia al Palau Falguera i es fa un recorregut per altres edificis significatius de la ciutat de caràcter modernista, com ara la Unió Coral, l’Ateneu, el Casino, els pisos obrers de la fàbrica Bertrand, can Montmany, etc.