XI Premis de reconeixement cultural

Els Premis de Reconeixement Cultural que atorga el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat són un reconeixement des de la cultura. Tenen la voluntat de guardonar persones, associacions, institucions o empreses que hagin destacat en experiències culturals, ecològiques, socials o econòmiques que contribueixin des del Baix Llobregat al desenvolupament sostenible, a la pluralitat i a fer una societat del segle XXI més conscient i integradora.

Enguany recuperem la convocatòria de 2020, posposada per la pandèmia. Presentem unes noves bases nascudes de l’experiència de 10 edicions i del coneixement de l’Agenda 21 de la Cultura i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

A la festa de lliurament dels Premis que farem al novembre al Prat de Llobregat hi desembocaran com si fossin afluents els cabals provinents del coneixement i de la participació social assolida amb l’activitat de l’any. En aquest 2022 ens proposem observar i copsar l’actualitat comarcal a través de les quatre temàtiques que estructuren aquesta edició dels Premis. I ho farem amb les aportacions fetes desde l’expertesa, des del teixit associatiu i de des de l’àmbit institucional recollides en diversos debats i en la Trobada d’Entitats d’Estudis. Aquesta activitat servirà per presentar, difondre i promoure la convocatòria de Premis i la presentació de candidatures de persones i col·lectius.

Com presentar una candidatura?

En ser uns premis de reconeixement no s’admeten les autocandidatures, és a dir, es busca un espai on tercers puguin reconeixer la feina feta de persones, associacions, institucions o empreses que considerin destacables en algun dels àmbits premiats (experiències culturals, experiències ecològiques, experiències socials, experiències econòmiques).

Les candidatures es poden presentar entre el 4 d’abril i el 2 d’octubre de 2022 i s’ha de fer enviant aquest formulari a premiscecbll@llobregat.info juntament amb els materials necessaris per la condidatura. En cas de que els materials siguin físics, es poden lliurar al c/Estelí, 10 de Sant Feliu de Llobregat (es podrà recollir la documentació aportada en suport físic del 9 i el 31 de gener de 2023).

Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt per la Junta del CECBLL.

Procés de selecció de candidatures

La selecció es farà a través d’una Comissió de selecció i d’un Jurat formats per persones expertes en les diferents matèries. La seva
composició serà acordada per la Junta del Centre.

La Comissió de selecció triarà les candidatures finalistes d’entre totes les propostes rebudes. Podrà triar un màxim de 24 candidatures individuals i 24 de col·lectives relacionades amb experiències culturals, ecològiques, socials o econòmiques.

El Jurat és l’òrgan encarregat de triar entre les finalistes les candidatures individuals i col·lectives mereixedores de premi. Les candidatures premiades surten de la votació individual i secreta que només es farà pública la nit dels Premis. El recompte el fan membres de l’organització. Els fulls de votació dels membres del Jurat aniran identificats i signats i podran ser consultats durant l’acte de lliurament dels Premis.Els veredictes de la Comissió de selecció i del Jurat són inapel·lables.

El lliurament dels premis. La nit de la cultura del baix llobregat

El lliurament de l’11ª edició dels Premis tindrà lloc el divendres 18 de novembre de 2022 al Cèntric Espai Cultural del Prat de Llobregat en un acte coorganitzat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Aquesta informació s’ampliarà el mes d’octubre.

Durant la vetllada també es lliuraran el Premi Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat a una iniciativa destacada dels territoris de parla catalana i el Premi Jaume Codina i Vilà a una iniciativa destacada del municipi amfitrió, premis que atorga directament la Junta del CECBLL. També es farà lliurament del Premi Personalitat Baixllobregatina que s’escull per votació popular a través del web del CECBLL d’entre les propostes que hagi fet la Junta.

Calendarització dels premis

  •  Del 4 d’abril al 2 d’octubre de 2022: Presentació de candidatures
  • Octubre-novembres de 2022 (falta concretar dates): Votació popular del Premi Personalitat  Baixllobregatina
  • 18 de novembre de 2022: Lliurament dels Premis de REconeixement Cultural del Baix Llobregat
  • Del 9 al 31 de gener de 2023: Recollida de la documentació aportada en suport físic