Els altres catalans del segle XVI i XVII

Dijous 14 de gener a les 19:30 h al Cinebaix i en streaming Inscripció a cecbll@llobregat.info