EDITORIAL CECBLL (Febrer 2022)

COLÒNIA SEDÓ
Un patrimoni industrial on el passat es troba amb el futur.

Febrer és el mes més curt de l’any, el d’aquest 2022 ha estat intens pel que fa a les activitats promogudes pel nostre Centre, tal com vam comunicar en el butlletí de gener. En aquest editorial havíem acordat parlar de la importància estratègica de la recuperació del patrimoni industrial de la Colònia Sedó i d’això parlarem. Tot i això, necessitem expressar que ens ha corprès l’atac de Putin a Ucraïna, una guerra a la qual ens oposem fermament, com a totes les guerres.  Ens proposem dedicar alguna sessió a parlar amb persones expertes per entendre el perquè de tot plegat i manifestar-nos a favor de la vida,  la democràcia i el diàleg com a mètode per resoldre conflictes.

El capítol X del llibre de Gràcia Dorel es presenta tot dient:

Can Sedó tanca definitivament el 1979. Pocs anys després, una nova societat compra el conjunt per fer un polígon industrial i un espai museogràfic. Es pensa també en restaurar la part d’habitatges. Tot això configura una nova estructura, completament diferent, però que dona una segona vida al que podria perdurar com un lloc d’activitats industrials, culturals i habitacionals.

No falten exemples a Europa i Amèrica de conjunts reconvertits d’aquesta manera. Però a més de ser un testimoni ben conservat d’una de les més importants fàbriques de la primera i de la segona Revolució Industrial, la fàbrica Sedó presenta, com cap altra, els esforços de generacions d’empresaris, tècnics i obrers per aconseguir produir amb una energia barata i renovable, la de l’aigua del Llobregat, gràcies a les obres del Cairat.

Per sobre de la Colònia plana la memòria de generacions de dones i d’homes que han treballat tota la vida en una de les fàbriques més potents, contribuint amb humilitat i constància a la prosperitat general”

Tal com el vicepresident del Centre va comentar en la presentació de la publicació: “En aquest sentit podem considerar que el llibre de la Gràcia culturitza allò que als segles XIX i XX va ser una gran iniciativa tècnicoindustrial en un context social i laboral molt singular, Can Sedó no és un bolet; Can Sedó no és un atzar; potser tampoc era inevitable. Aquest llibre ajuda a fixar tots aquests fets al nostre imaginari col·lectiu, aquell que ens dona sentit de pertinença; aquell que ens diu “va passar això, va passar d’aquesta manera, amb aquesta gent, i va passar aquí”.

El CECBLL sempre hem defensat la protecció del patrimoni de la Colònia Sedó i la seva valoració com un conjunt arquitectònic viu, capaç de donar encara un servei i, alhora, de posar en joc la seva capacitat d’explicar i d’il·lustrar els orígens de la industrialització a Catalunya, a Espanya i a sud d’Europa. Els ajuntaments d’Esparreguera i d’Olesa i el conjunt d’institucions públiques que ens coneixen, saben de la voluntat del Centre de fer viable la preservació d’aquest patrimoni i, alhora, la seva vida funcional i plena d’oportunitats. L’any 2014, la nostra entitat celebrava el 40è aniversari de la seva creació i arran d’aquest esdeveniment vam promoure que l’espai de la Colònia Sedó fos accessible i visitable, feia temps que estava tancada. La recuperació del patrimoni industrial de la Colònia Sedó és una empresa en la que moltes  persones,  entitats i  institucions hi hem posat la mirada i estem disposades a fer-ho possible.

En el número 23 de la nostra publicació “Materials del Baix Llobregat i altres escrits” de l’any 2020, en Rafael Bellido -advocat expert en urbanisme i medi ambient- ens il·lustrava sobre el règim de protecció legal del patrimoni històric i de l’entorn de la colònia Sedó. Analitzava com les diverses figures de planejament urbanístic aprovades, han previst la protecció d’aquest important conjunt fabril. Som conscients de l’enorme tasca que cal abordar per fer aquest enllaç “el patrimoni és allò on el passat i el futur es troben” i en aquest sentit ens congratulem que en l’edició del llibre La Colònia Sedó d’Esparreguera, la llarga trajectòria d’una colònia industrial emblemàtica, hàgim comptat amb l’Ajuntament d’Esparreguera com a coeditor del llibre, la Diputació de Barcelona, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com els suports  del Consell Comarcal, el Departament de Cultura de la Generalitat i les Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Tot aquest conjunt d’institucions i les entitats culturals, socials i empresarials de la comarca ens hem de comprometre en fer viable el futur de la Colònia Sedó com a nucli de coneixement, de cultura i d’activitat economia. En aquesta empresa ens trobaran sempre disposades.