ASSEMBLEA ANUAL DEL CECBLL

El dijous 23 de març el CECBLL ha celebrat, un any més, la seva Assemblea anual de socis i sòcies de l’entitat.

Aquesta vegada es tractava d’una Assemblea ordinària, màxim òrgan de l’entitat, on es van aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior (2016) i la memòria d’activiats; també es va aprovar l’àmplia cartellera d’activiats que el CECBLL vol dur a terme durant l’any 2017, amb el corresponent pressupost.

L’Assemblea  va estar dirigida per la presidenta del CECBLL Conxita Sánchez i la van acompanyar el vicepresident Xavier Mas,  la secretaria de l’entitat, M.Luz Retuerta i el tresorer, David Massana. Hi van assitir uns 50 socis i sòcies que van aprovar, per unanimitat, tant balanços econòmics, com memòries i projectes de futur. A més dels assitents, cal destacar que el CECBLL va rebre el suport d’alguns socis i sòcies que no van poder assitir a l’Assemblea.

En relació a la memòria d’activitats de l’any 2016, Conxita Sánchez va voler destacar especialment el fet que va ser un any protagonitzat pel Congrés El Baix Llobregat a Debat, que havia comportat una feina ingent. Però que malgrat això tota l’activitat ordinària del CECBLL es va tirar endavant: les Recerques col·lectives, les publicacions, les actuacions en matèria de patrimoni i, especialment, els Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat.

Pel que fa al projecte d’activitats 2017 va destacar que una bona part de les activitats que ens proposem tirar endavant són fruit del congrés: la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat (amb el suport del Consell Comarcal) o la ruta del romànic entre d’altres.

A la sala annexa es va exhibir l’exposició Olorda, una història compartida, que es podrà veure fins a finals del mes d’abril al Centre Cívic Mas Lluí. A continuació va tenir lloc la presentació del llibre sobre la Setmana Tràgica.