Recerques col.lectives

Text introductori Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum.

La Setmana Tràgica i el seu context en el Baix Llobregat (1890-1923)

 XIa Recerca Col·lectiva

Xavier Calderé, Josep Camps, Mercè Renom (ed.)

15€

Els fets i les conseqüències del 1714 al Baix Llobregat

 Xa Recerca Col·lectiva

Josep Campmany i Carles Serret (coordinadors)

15€

Constructors de consciència i de canvi. Una aproximació als moviments socials des del Baix Llobregat

VII Recerca Col·lectiva

Enric Prat, Mercè Renom, M.Luz Retuerta (dir.) Esther Hachuel (coord.)

25€

 

El Baix Llobregat, història i actualitat ambiental d’un riu

VI Recerca Col·lectiva

Narcís Prat i Enric Tello (dir.)

20€

Les dones i la història al Baix Llobregat (2 vol.)

V Recerca Col·lectiva

Cristina Borderías, Soledad Bengoechea (dir.)

10€

El Franquisme al Baix Llobregat

IV Recerca Col·lectiva

Carles Santacana (dir.)
exhaurit

El pas de la societat agrària a industrial al Baix Llobregat. Agricultura intensiva i industruialització

 III Recerca Col·lectiva

Àngel Calvo (dir)

exhaurit

Col·lectivitzacions al Baix Llobregat (1936-1939)

 II Recerca Col·lectiva

Carles Santacana (dir.)

5€

 

Guerrilles al Baix Llobregat. Els carrasquets del s. XVIII, i els carlins i els republicans del s. XIX

I Recerca Col·lectiva

Mercè Renom (introducció)

5€

La Fam de terra dels fabricants de Barcelona

El cas d’Erasme de Gònima al Baix Llobregat (1790-1821) de M.Luz Retuerta Jiménez

El Baix Llobregat del segle XVIII va ser un territori especialment cobejat per barcelonins enriquits a través del comerç i la protoindústria tèxtil, que van veure en la terra una manera de diversificar les seves inversions i una via per mostrar riquesa i rang, i així poder alimentar les seves pretensions d’ennobliment.

El cas d’Erasme de Gònima a Sant Feliu de Llobregat és un paradigma d’aquesta fam de terra dels fabricants de Barcelona, que van aprofitar la manca d’acumulació de capital dels pagesos benestants locals i els complexos mecanismes de transmissió de les herències, per aconseguir grans propietats.

El llibre que teniu a les mans analitza, amb rigor i profunditat, aquest fenomen i d’altres que hi estan estretament relacionats, com les inversions en el regadiu, que van fer possible la introducció del capitalisme agrari en aquesta zona del Llobregat. També ens mostra com els estudis de les interaccions entre la vall del Llobregat i Barcelona són fonamentals per entendre l’especificitat de l’àrea del Llobregat, però també per explicar algunes de les vies de l’èxit de la capital catalana.

Edicions del Llobregat, 2010

ISBN 978-84-937802-6-5

PVP 20€

Recerques col.lectives